2018 Offentlig förvaltning

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

EBA-rapporten Budget Support, Poverty and Corruption: A review of the Evidence visar att budgetstöd varit ett effektivt sätt att minska fattigdom.

Budgetstöd är bistånd som mottagarlandets regering kan använda fritt. Det åtföljs oftast av en policydialog. De senaste åren har budgetstödens volymer minskat väsentligt hos Sverige och andra givarländer. Professor Geske Dijkstra sammanfattar tillgänglig forskning och utvärdering och kommer fram till att de minskade volymerna av budgetstöd inte kan motiveras utifrån att instrumentet inte är effektivt.

Budgetstöd har minskat hos Sverige och andra givarländer under de senaste åren. Figur från EBA 2018:06, s.25.

ENLIGT RAPPORTEN HAR BUDGETSTÖD BLAND ANNAT FÖLJANDE POSITIVA EFFEKTER:

Minskad fattigdom, särskilt den icke-inkomstbaserade
Stärker institutioner som övervakar korruption, vilket lett till att korruption upptäckts. Det saknas forskningsbelägg för att budgetstöd bidragit till ökad korruption
Förbättringar inom offentlig finansiell styrning och tillsyn av samhällsinstitutioner på mottagarsidan
Fler barn går i skolan och slutför sin utbildning samt bättre tillgång till hälsovård, vatten och sanitet.
Minskade transaktionskostnader kopplat till biståndet.

RAPPORTEN FINNER ATT BUDGETSTÖD INTE VARIT EFFEKTIVT I ATT:

Förändra mottagarländernas politiska styrning.
Få mottagarländerna att respektera mänskliga rättigheter.

RAPPORTFÖRFATTAREN:

Geske Dijkstra är professor i Governance and Global Development vid Erasmus University Rotterdam, Nederländerna