2022 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2022

Coronapandemins andra år, 2021, har ytterligare befäst slutsatser som stod klara året innan: pandemins effekter kan – förutom direkta förluster i människoliv – mätas i starkt ökat antal fattiga, utebliven skolgång, minskad jämställdhet, försämrad hälsa och försämrade livsvillkor för ett stort antal människor världen över. Detta innebär stora utmaningar för biståndet.

I årsrapporten Biståndsanalys 2022 belyser vi delar av detta samt samlar kunskap, lärdomar och slutsatser från vår verksamhet under 2021 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

I rapporten uppmärksammas en rad olika frågor. Årets teman är bland andra bistånd i utmanande miljöer, förbättrade metoder för utvärdering av biståndet samt normer och värderingar i utvecklingssamarbetet. Här finns också texter om att stödja demokratiska val, utvärderingars tillförlitlighet och cirkulär ekonomi, samt en intervju med EBAs ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2022 finns tillgänglig i tre olika format:

  • Digital och tillgänglighetsanpassad PDF
  • Tryckt magasin
  • Ljudbok – som ett av avsnitten i EBA-podden

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se