2017 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2017

I årsrapporten Biståndsanalys 2017 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2016 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets rapporter har uppmärksammat en rad olika frågor. Bland annat vilka de stora utmaningarna är i genomförandet av SDG inom ramen av PGU, vad som fungerar inom utbildningsbiståndet samt vikten av ägarskap.

För att stärka arbetet med en politik för migration och utveckling har EBA tagit fram en studie om hur de kraftigt ökade migrationsflödena påverkat det svenska utvecklingssamarbetet. Rapporter har dessutom publicerats om PGU, politiken för global utveckling, och om ansvarsfördelningen mellan olika svenska aktörer för att genomföra Agenda 2030. Tre av 2016 års studier belyser Sveriges stöd till Afrika. Den ena utgjorde ett direkt bidrag till regeringens arbete med att ta fram en ny regional strategi för samarbetet med Afrika söder om Sahara.

Biståndsanalys 2017 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.