Kansliet

Background pattern

Jan Pettersson

Kanslichef

Jan är kanslichef på EBA. Han har tidigare bland annat varit utredningssekreterare på EBA, departementssekreterare på finansdepartementet och forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, med utvecklingsekonomi som främsta forskningsområde. Jan har en doktorsgrad i nationalekonomi från Stockholms universitet.

08-405 35 17

072-586 49 34

jan.pettersson@gov.se

Background pattern

Mats Hårsmar

Biträdande kanslichef

Mats är biträdande kanslichef och utredningssekreterare vid EBA. Han återkom till kansliet 2018, efter tre år som chargé d’affaires och biståndsråd vid ambassaden i Burkina Faso. Han har varit forskare och generaldirektör vid Nordiska Afrikainstitutet. 2004–2009 tjänstgjorde han vid UD, bland annat som chef och huvudsekreterare för Expertgruppen för utvecklingsfrågor, EGDI. Mats ämnen är institutionell ekonomi och statskunskap och han har en doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet.

08-405 54 49

072-235 91 08

mats.harsmar@gov.se

Background pattern

Markus Burman

Utredningssekreterare

Markus är utredningssekreterare på EBA och har tidigare bland annat arbetat på SWECO där som seniorkonsult. Markus har i sin karriär som konsult och utredare varit specialiserad på utvärderingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete, styrning, näringspolitik, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor och har varit projektledare för ett stort antal utvärderingar och utredningar på uppdrag av såväl regering som myndigheter. Markus har en pol.mag-examen från Stockholms universitet.

08-405 39 51

072-547 40 23

markus.burman@gov.se

Background pattern

Anna Florell

Biträdande utredningssekreterare

Anna är biträdande utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från forsknings- och utvecklingsverksamheten hos Statens institutionsstyrelse. Under yrkesåren har hon mestadels arbetat inom offentlig sektor, främst i Regeringskansliet. Hon har en internationell chefssekreterarexamen, har studerat utredningssociologi och statistik på Stockholms universitet samt är diplomerad projektledare.

08-405 31 02

073-842 81 24

anna.florell@gov.se

Background pattern

Helena Hede Skagerlind

Utredningssekreterare

Helena är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet där hon forskat och undervisat inom global utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och CSR. Hon har tidigare utvärderat CSR-projekt i Indien och arbetat med EU-frågor på Europahuset i Stockholm. Helena har en doktorsgrad i statsvetenskap från Stockholms universitet.

08-405 53 64

073-843 04 59

helena.hede.skagerlind@gov.se

Background pattern

Númi Östlund

Utredningssekreterare

Númi är utredningssekreterare på EBA. Han kommer närmast från AidHedge, där han arbetat med risk och effektivitet, valutafrågor och finansiella strömmar inom biståndet. Innan dess arbetade Númi på Riksrevisionen, bland annat med granskningar av biståndsbudgetering, multilateralt bistånd och valutafrågor. Númi har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet.

08-405 25 45

073-042 05 22

numi.ostlund@gov.se

Background pattern

Malin Ahrne

Utredningssekreterare

Malin är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från en tjänst som utredare på Folkhälsomyndigheten. Malin har tidigare arbetat på Socialstyrelsen, bland annat med frågor kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt på Sida med globala hälsofrågor. Malin är legitimerad sjuksköterska och har en doktorsgrad från Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

08-405 86 10

076-112 28 98

malin.ahrne@gov.se

Background pattern

Matilda Widell

Kommunikationsansvarig presskontakt

Matilda är kommunikationsansvarig på EBA. Hon har arbetat i olika kommunikationsroller inom försäkring, kommunal, facklig, ideell och byråverksamhet. Närmast kommer hon från avfallsbolaget SRV återvinning. Matilda har studerat hållbarhet och har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms universitet.

076-722 31 98

matilda.widell@gov.se

Background pattern

Ravneet Singh

Biträdande utredningssekreterare

Ravneet är biträdande utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från Sida, där hon jobbade som programansvarig med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet och med kapacitetsutveckling av Sidas partners. Hon har tidigare jobbat som trainee för läkarmissionen i Uganda och som projektassistent på Novus. Ravneet har en politices masterexamen med inriktning utvecklingsstudier från Uppsala universitet.

076-778 45 36

ravneet.singh@gov.se