Kansliet

Background pattern

Jan Pettersson

Kanslichef

Jan är kanslichef på EBA. Han kommer närmast från finansdepartementet där han arbetade som departementssekreterare på skatteekonomiska enheten. Innan dess var han forskare vid Uppsala universitet, och dessförinnan Stockholms universitet, med utvecklingsekonomi som främsta forskningsområde. Han var Ekonomiska rådets sekreterare år 2006 och 2007. Jan har en doktorsgrad i nationalekonomi från Stockholms universitet.

08-405 35 17

072-586 49 34

jan.pettersson@gov.se

Background pattern

Mats Hårsmar

Biträdande kanslichef

Mats är utredningssekreterare vid EBA. Han återkom till kansliet 2018, efter tre år som chargé d’affaires och biståndsråd vid ambassaden i Burkina Faso. Han har varit forskare och generaldirektör vid Nordiska Afrikainstitutet. 2004–2009 tjänstgjorde han vid UD, bland annat som chef och huvudsekreterare för Expertgruppen för utvecklingsfrågor, EGDI. Mats ämnen är institutionell ekonomi och statskunskap och han har en doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet.

08-405 54 49

072-235 91 08

mats.harsmar@gov.se

Background pattern

Markus Burman

Utredningssekreterare

Markus är utredningssekreterare på EBA och kommer närmast från SWECO där han arbetade som seniorkonsult. Markus har i sin karriär som konsult varit specialiserad på utvärderingsfrågor, näringspolitik, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor och har varit projektledare för ett stort antal utvärderingar och utredningar på uppdrag åt regeringen, statliga, regionala och kommunala myndigheter. Markus har en pol.mag-examen från Stockholms universitet.

08-405 39 51

072-547 40 23

markus.burman@gov.se

Background pattern

Anna Florell

Biträdande utredningssekreterare

Anna är biträdande utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från forsknings- och utvecklingsverksamheten hos Statens institutionsstyrelse. Under yrkesåren har hon mestadels arbetat inom offentlig sektor, främst i Regeringskansliet. Hon har en internationell sekreterarexamen, har studerat utredningssociologi och statistik på Stockholms universitet samt är diplomerad projektledare.

08-405 31 02

073-842 81 24

anna.florell@gov.se

Background pattern

Helena Hede Skagerlind

Utredningssekreterare

Helena är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från institutionen för statsvetenskap på Stockholms universitet där hon forskat och undervisat inom global utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och CSR. Hon disputerade 2019 med avhandlingen ”Governing Development: the Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa”. Helena har tidigare utvärderat CSR-projekt i Indien och arbetat med EU-frågor på Europahuset i Stockholm.

08-405 53 64

073-843 04 59

helena.hede.skagerlind@gov.se

Background pattern

Númi Östlund

Utredningssekreterare

Númi är utredningssekreterare på EBA. Han kommer närmast från AidHedge, där han arbetat med risk och effektivitet, valutafrågor och finansiella strömmar inom biståndet. Innan dess arbetade Númi på Riksrevisionen, bland annat med granskningar av biståndsbudgetering, multilateralt bistånd och valutafrågor. Númi har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet.

08-405 25 45

073-042 05 22

numi.ostlund@gov.se

Background pattern

Lisa Hjelm

Utredningssekreterare

Lisa är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från Unicef där hon arbetat med forskning, utvärdering och programstöd inom sociala trygghetssystem och analys av barnfattigdom i södra och östra Afrika. Tidigare arbetade Lisa som analytiker på World Food Programme med fokus på livsmedelssäkerhet och nutrition. Lisa har en masterexamen i folkhälsovetenskap från Göteborgs universitet

08-405 15 06

073-096 77 94

lisa.hjelm@gov.se

Background pattern

Emma Hernborg

Kommunikationsansvarig

Emma är kommunikationsansvarig på EBA. Innan dess har hon arbetat strategiskt med sociala medier på myndigheter som Sida och Socialstyrelsen. Hon har under 15 år arbetat som kommunikatör med inriktning på bistånd, mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor, bland annat på Amnesty, RFSU och Diakonia. Emma har även arbetat med biståndsprojekt i Angola och har en masterexamen i vetenskapsjournalistik från Umeå universitet.

08-405 46 75

073-071 19 68

emma.hernborg@gov.se