Kansliet

Your browser does not support SVGs

Jan Pettersson

Kanslichef

Jan är kanslichef på EBA. Han kommer närmast från finansdepartementet där han arbetade som departementssekreterare på skatteekonomiska enheten. Innan dess var han forskare vid Uppsala universitet, och dessförinnan Stockholms universitet, med utvecklingsekonomi som främsta forskningsområde. Han var Ekonomiska rådets sekreterare år 2006 och 2007. Jan har en doktorsgrad i nationalekonomi från Stockholms universitet.

08-4053517

072-5864934

jan.pettersson@gov.se

Your browser does not support SVGs

Nina Solomin

Utredningssekreterare kommunikationsansvarig

Nina Solomin är kommunikationsansvarig på EBA. Innan dess var hon kulturchef på Upsala Nya Tidning och hon har under 25 år arbetat som journalist med inriktning på kultur och samhälle på bl.a Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Tidningen Vi. Nina var utredningssekreterare hos Nationella Samordnaren för utsatta EU-medborgare och har även varit kommunikationsansvarig på Delegationen för migrationsstudier. Hon har skrivit reportageböckerna "ok, amen" och "Gränsen".

08-4054107

072-2114246

nina.solomin@gov.se

Your browser does not support SVGs

Markus Burman

Utredningssekreterare

Markus är utredningssekreterare på EBA och kommer närmast från SWECO där han arbetade som seniorkonsult. Markus har i sin karriär som konsult varit specialiserad på utvärderingsfrågor, näringspolitik, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor och har varit projektledare för ett stort antal utvärderingar och utredningar på uppdrag åt regeringen, statliga, regionala och kommunala myndigheter. Markus har en pol.mag. examen från Stockholms universitet.

+4684053951

+46725474023

markus.burman@gov.se

Your browser does not support SVGs

Anna Bäckman

Bitr. utredningssekreterare

Anna är biträdande utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från Socialstyrelsen. Innan dess arbetade hon på Plan Sverige. Anna har en fil.kand i internationella relationer från Stockholms universitet och en masterexamen från Uppsala universitet i "International humanitarian action".

08-405 29 57

072-550 02 84

anna.backman@gov.se

Your browser does not support SVGs

Lisa Hjelm

Utredningssekreterare

Lisa är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från Unicef där hon arbetat med forskning, utvärdering och programstöd inom sociala trygghetssystem och analys av barnfattigdom i södra och östra Afrika. Tidigare arbetade Lisa som analytiker på World Food Programme med fokus på livsmedelssäkerhet och nutrition. Lisa har en masterexamen i folkhälsovetenskap från Göteborgs universitet

08-4051506

073-0967794

lisa.hjelm@gov.se

Your browser does not support SVGs

Mats Hårsmar

Utredningssekreterare

Mats är utredningssekreterare vid EBA. Han återkom till EBA i augusti 2018, efter tre år som chargé d’affaires och biståndsråd vid svenska ambassaden i Burkina Faso. Tidigare har han varit forskare, ledare för en forskargrupp och under en kort period generaldirektör vid Nordiska Afrikainstitutet. Under perioden 2004 – 2009 tjänstgjorde han vid UD, som chef för sekretariatet och huvudsekreterare till Expertgruppen för utvecklingsfrågor, EGDI, senare som chefsanalytiker för utvecklingsfrågor. Mats ämnesbakgrund är institutionell ekonomi och statskunskap. Han har en doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för landsbygdsutveckling.

08-4055449

072-2359108

mats.harsmar@gov.se

Your browser does not support SVGs

Lena Johansson De Chateau

Utredningssekreterare

Lena är utredningssekreterare vid EBA. Hon kommer närmast från Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Group, där hon arbetade som seniorkonsult inom högre utbildning, forskning och innovation. Före dess var hon seniorforskare och projektledare vid Nordiska Afrikainstitutet. Lena har arbetat med forskningspolitik, forskningsfinansiering, utvärdering och internationellt utvecklingssamarbete för Vetenskapsrådet, Sida och Internationellt centrum för lokal demokrati. Hon var ordförande för expertgruppen för Unescos vetenskapliga program 2010-2012. Lena har en doktorsgrad i antikens kultur och samhällsliv och en fil.kand. i internationell ekonomi, båda från Uppsala universitet.

08-4058373

072-4500698

lena.johansson.de.chateau@gov.se

Your browser does not support SVGs

Eva Mineur

Utredningssekreterare

Eva är utredningssekreterare på EBA. Hon kommer närmast från Vetenskapsrådet där hon arbetade som senioranalytiker, främst inriktad på att projektleda utvärderingar samt vara nationell expert i forskningspolitiska frågor gentemot EU och Unesco. Innan dess drev Eva ett eget företag med inriktning på analyser främst kopplade till implementering av policys för en hållbar utveckling. Hon är statsvetare i grunden och hennes avhandling från Umeå universitet handlar om hållbarhetsindikatorers roll som styrmedel i politiken.

08-405 80 85

072-241 70 41

eva.mineur@gov.se

Your browser does not support SVGs

Tobias Högberg

Praktikant

Tobias är praktikant på EBA. Han läser mastersprogrammet i politik och krig på Försvarshögskolan och har en fil. kand. i internationella relationer från Stockholms universitet.