2014 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2014

I årsrapporten Biståndsanalys 2014 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2013 i ett tillgängligt, kort format.

En viktig del av EBA:s inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar för att belysa svenskt bistånd. Inom ramen för detta arbete har EBA bjudit in till diskussion samt anordnat tre seminarier. Vid dessa har en rad frågor lyfts fram som EBA räknar med att återkomma till.

För arbetet under 2014 har EBA identifierat hälsobistånd, demokratibistånd och multilateralt bistånd som intressanta områden för ett antal rapporter.

Biståndsanalys 2014 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.