2024 Demokrati och mänskliga rättigheter

Aid by Democratic Versus Autocratic Donors: Democratisation Processes and Citizens’ Perceptions in Recipient Countries

Adea Gafuri

Hur påverkar bistånd demokratiseringsprocesser och medborgarnas attityder och idéer om demokrati? Denna avhandling utforskar hur bistånd och finansiella initiativ från demokratiska och autokratiska givare påverkar både nivå och kvalitet på demokratin i mottagarländerna.