2018 Demokrati och mänskliga rättigheter Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

”Krympande demokratiskt utrymme” beskriver en global trend i vilken friheten för bland annat civilsamhälle, forskare och medier begränsas av alltmer auktoritära regimer. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de senaste åren. Hur ser det svenska bilaterala biståndet till landet ut – och hur bör det utformas framgent?

Detta diskuterar Åsa Eldéns och Paul T. Levins EBA-rapport Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey. De har studerat hur civilsamhället påverkas av utvecklingen i Turkiet. Dessutom har de intervjuat svenska givare.

Studiens viktigaste slutsats är att det svenska biståndet är ett viktigt stöd till de aktörer som främjar demokratin och att utvecklingssamarbetet bör fortsätta.

RAPPORTFÖRFATTARNA

Åsa Eldén är fil.dr, konsult och forskare

Paul T. Levin är fil.dr och chef för SUITS (Stockholm University Institute for Turkish Studies)