2015 Näringsliv, Offentlig förvaltning Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in Development Cooperation

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

I denna rapport studeras vad vi vet om effekterna av olika former av offentlig-privat samverkan inom biståndsområdet. Hur utbrett är det svenska biståndets samarbete med näringslivet, i absoluta tal och i jämförelse med andra biståndsgivare? Hur ser förändringsteorin ut i form av tänkta effekter för målen med det svenska biståndet? Hur ser de svenska formerna för denna samverkan ut i praktiken? Vad vet vi om effekterna av genomförda program? Skiljer de sig från erfarenheter i andra givarländer? Hur formas en samverkan som leder till att positiva erfarenheter får vidare spridning, att utfästelser om lokalt ägarskap och styrning infrias, att samverkan fungerar kompletterande och katalytiskt, inte stör lokal marknadsutveckling och att transparansen inom biståndet inte försämras?

Författare: Ari Kokko, Hanna Norberg, och Sara Johansson de Silva

Klicka här för att läsa en blogg från seminariet.