2019 Demokrati och mänskliga rättigheter Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to Cambodia

I studien Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 years of Swedish Democracy Aid to Cambodia utvärderas Sveriges demokratibistånd till Kambodja under åren 1997-2017.

Studien undersöker vilket inflytande svenskt utvecklingssamarbete med Kambodja har haft på den demokratiska utvecklingen i landet, samt vad man kan lära av samarbetet under två decennier. Författarna Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal finner att det svenska stödet främjat demokratisk utveckling i Kambodja, särskilt på lokal nivå. Men de demokratiska strukturerna har visat sig sårbara och det politiska systemet har utvecklats i auktoritär riktning. Biståndet har stärkt det kambodjanska civilsamhället och undervisningsväsendet. Strukturer för lokalt självstyre och utbildning, liksom kapacitetsutveckling av civilsamhället har varit avgörande för att få effekter. Långsiktighet i biståndet är en annan viktig faktor, liksom ömsesidigt förtroende i partnerskapen.