2018 Näringsliv Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic Development with Bosnia and Herzegovina 1995-2018

Tamara Ivankovic, Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck

I studien Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic Development with Bosnia and Herzegovina 1995-2018 utvärderas Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt två decennier.

Utvärderarna bedömer att av det svenska biståndet till ekonomisk utveckling:

  • har cirka 20 procent gått till projekt som gett bra värde för pengarna vad gäller att uppfylla Sveriges övergripande mål och Bosnien och Hercegovinas utmaningar – som företagsklimat, privatisering av banker och regional utveckling.
  • har cirka 40 procent, särskilt stöd till jordbruket, gett svagt värde för pengarna.
  • är cirka 30 procent antingen svårbedömt pga motstridigt underlag eller varken bra eller dåligt vad gäller värde för pengarna.
  • är cirka 10 procent ännu i ett för tidigt stadium av genomförandet för att kunna utvärderas vad gäller bestående resultat

Utvärderingen pekar på en avtagande marginalnytta av det svenska biståndet efter det första decenniets återuppbyggnadsarbeten och övergång till marknadsekonomi.


Rapporten rekommenderar bland annat att: 

  • Om Sverige fortsätter sitt stöd efter den innevarande strategiperiodens slut 2020 bör man helt låta EU:s prioriteringar styra, i syfte att minska fragmentering av biståndet och ge EU möjlighet att stärka den politiska pressen.
  • Landstrategiernas analytiska kvaliteter bör stärkas.
  • Balansen mellan uppgifter och personella resurser på ambassaden bör bli bättre.
  • UD och ambassaden i Sarajevo utformar en strategi inriktad på politisk förändring för en snabb EU-anslutning.