2014 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Dataunderlag – Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Expertgruppen för biståndsanalys

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens dataunderlag.

Resultatet presenterades under seminariet Utvärdering av svenskt bistånd – för många eller för få?