2015 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Dataunderlag – Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens dataunderlag.