2015

Dataunderlag – Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Det material som utgör underlag för rapporten Svenskt internationellt bistånd i Sverige: En översikt finns tillgängligt för nedladdning i rutan till höger.