2021 Biståndets organisation och styrning Övrigt

Förändringsteori som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA

Jens Andersson

I den här underlagsrapporten belyser författaren hur förändringsteorier i allt större omfattning används som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA. Här beskrivs hur metoden tillgodoser ett strategiskt behov som framförallt vuxit fram ur den allt starkare hållbarhetsagendan. Författaren delar också med sig av erfarenheter från arbetet med utformning av förändringsteorier och hur de kan bidra till lärande i organisationen.

Rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

  • I takt med att hållbarhetsagendan fördjupas växer företags behov av anpassade strategiska verktyg för att förstå och hantera samhällseffekter. Förändringsteori svarar på detta behov
  • Förändringsteori fyller på ett mer övergripande plan ett gap i företags strategiska verktygslåda, genom att underlätta en deltagande och strukturerad diskussion om mål och medel.
  • I en komplex verksamhet och föränderlig omvärld kommer förändringsteorier bäst till sin rätt som en del i en lärande organisation.
  • I verksamheter där förändringsteori inte är så väl etablerat är det en fördel att göra det så enkelt som möjligt att ta fram och använda förändringsteorier.