2022 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Politicizing women’s health: Consequences of armed conflict for sexual and reproductive health and rights in Colombia

Signe Svallfors

Väpnade konflikter medför stora utmaningar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker konfliktens effekter på kvinnors hälsa och rättigheter i Colombia.

Studien visar hur kvinnors tillgång till sjukvård begränsas under en väpnad konflikt, samt hur man kan öka tillgången till preventivmedel, lagliga och säkra aborter, samt vård och juridiskt stöd till kvinnor som utsatts för könsbaserat våld.