2020 Humanitärt bistånd Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique.

Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen “Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique” vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper på Karlstads universitet. Jenni arbetar vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap samt Centrum för forskning om samhällsrisker på Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen kretsar kring frågor om riskperception.