2014

The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of the Future?

Christopher Humphrey

EBA-rapporten ”The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?”, berör den Afrikanska utvecklingsbankens aktuella utmaningar. Den är skriven av Christopher Humphrey från Zürich University i Schweiz.

En betydande del av svenskt bistånd ges genom utvecklingsbanker. En av dessa är Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Sverige är sjätte största biståndsgivaren till AfDB med 2,4 miljarder SEK i senaste påfyllnaden. Banken är viktig för det svenska biståndet, som i stor utsträckning är inriktat mot Afrika.

Författaren konstaterar att i takt med att Afrikanska ekonomier växer ändras förutsättningarna för AfDB. Bankens egna kostnader täcks av vinster från lån till medelinkomstländer. Men denna utlåning går ned, vilket innebär att möjligheterna att ge förmånliga lån till de fattigare länderna också minskar.

-The Bank faces a paradox: at exactly the time when it could have a major catalytic impact on Africa’s development path, it faces significant restrictions to its operational ability, säger Christopher Humphrey.