2014 Biståndets organisation och styrning Analys

The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?

Christopher Humphrey

En betydande del av svenskt bistånd ges genom utvecklingsbanker. En av dessa är Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Sverige är sjätte största biståndsgivaren till AfDB med 2,4 miljarder kronor i senaste påfyllnaden. Banken är viktig för det svenska biståndet som i stor utsträckning är inriktat mot Afrika. Rapporten The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of a Changing Africa? berör den Afrikanska utvecklingsbankens aktuella utmaningar.

Rapportens resultat presenterades under seminariet What Role for the African Development Bank in a New Africa?

Rapportens slutsatser

  • AfDB:s förutsättningar förändras i takt med att de afrikanska ekonomierna växer.
  • Bankens egna kostnader täcks av vinster från lån till medelinkomstländer. I takt med att denna utlåning går ner minskar även möjligheterna att ge förmånliga lån till fattigare länder.
  • Banken skulle kunna ha stor påverkan på Afrikas utveckling men står inför betydande restriktioner av sin operationella förmåga.

Rapportförfattare
Christopher Humphrey, forskare vid Zürich University i Schweiz