EBA-Podden

Kontantstöd under krisen

Pandemin slår hårt mot världens fattiga. Flera länder och biståndsaktörer satsar på kontantstöd som ett sätt att hjälpa utsatta människor under krisen. Vad vet vi om effekterna? Lisa Hjelm, EBA, har sammanställt kunskap om kontantbidrag. Ulrika Lång, Sida, berättar hur Sverige använder sig av kontantstöd i biståndet. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 17 december 2020 – Lyssna på avsnittet
Årsrapport

Biståndsanalys 2020 blir film

Varje vår sammanfattar Expertgruppen för biståndsanalys sin verksamhet i årsrapporten Biståndsanalys. I den här filmen presenterar ordf Helena Lindholm och kanslichef Jan Pettersson de viktigaste slutsatserna.  ...
Publicerat 17 november 2020 – Läs mer
Visa tidigare

2020:07

Demokrati

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

Demokratibistånd – har det någon effekt? Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker...

2020:09

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique. Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen...

2020:November

Klimat

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

Visa alla