Rapport

Ny EBA-studie om biståndets administration

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? Den frågan ställer sig statsvetaren Daniel Tarschys i en ny EBA-rapport. Hans analys landar i...
Publicerat 22 maj 2020 – Läs mer
EBA-Podden

Demokrati, jämställdhet, risk och fisk

Tre experter från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) reflekterar över några teman i årets Biståndsanalys. Vad har EBA bidragit till för kunskaper inom området svenskt utvecklingssamarbete under förra året? Samt lite framtidsspaning i ljuset av Coronakrisen. Medverkande: Helena Lindholm, Julia Schalk, Magnus Lindell. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 20 maj 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Nyfiken på utvecklingsforskning?

Se vårt webbseminarium där en ny kartläggning av utvecklingsforskningen presenteras och diskuteras med gäster från bland annat UD, Vetenskapsrådet, Sida och nätverket SweDev.
Publicerat 12 maj 2020 – Läs mer
Visa tidigare

2020:03

Offentlig förvaltning

Biståndets förvaltningskostnader För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa...

2020:03

Hälsa

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:April

Forskning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

Visa alla