Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer samt miljö och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid...
Publicerat 19 april 2021 – Läs mer

EBA på MR-dagarna 19-21 april

Under Mänskliga Rättighetsdagarna (19-21 april) anordnar EBA två miniseminarier om bistånd och mänskliga rättigheter. Ett handlar om "Avbrutna biståndsprojekt: hur påverkas de som bor där?", och det andra om "Sex, korruption & bistånd: hur bekämpar vi 'sextortion'?". Samtalen är gratis och skrivtolkas.
Publicerat 13 april 2021 – Läs mer
Årsrapport

Biståndsanalys 2021 – finns som magasin och ljudbok!

Nu är vår årsrapport Biståndsanalys 2021 här! Den samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden. Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format: tryckt format, digital pdf, och som ljudbok.
Publicerat 31 mars 2021 – Läs mer
EBA-Podden

Jämställdhetsbudgetering i biståndet

Jämställdhetsbudgetering - ett lite tekniskt ord för att beskriva hur en budget kan användas för att öka jämställdheten. En ny underlagsrapport från EBA belyser jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad, hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området. Medverkande: Anna Schnell, rapportförfattare och konsult, och Catharina Schmitz, NIRAS, med inspel av bl.a. Anna Giotas Sandquist, ordf. Sveriges Kvinnolobby. Programledare: Willy Silberstein.
Publicerat 29 mars 2021 – Lyssna på avsnittet
Visa tidigare

2020:07

Demokrati

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

https://www.youtube.com/embed/QGiIwIXIGUY   Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker...

2020:06

Jämställdhet

Kartläggning

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:05

Offentlig förvaltning

Analys

In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

Visa alla