Praktik

EBA söker en praktikant till våren 2021

Vi söker praktikant till våren 2021! Missa inte chansen att arbeta med meningsfulla frågor i ett mycket trevligt kansli. Sprid gärna! Sista ansökningsdag är den 27/9.
Publicerat 22 september 2020 – Läs mer
EBA-Podden

Biståndsbyråkrati

Behöver biståndet mer byråkrati? I en EBA-studie framhålls att det skulle öka kvaliteten på svenska utvecklingssamarbeten. Hör rapportförfattaren Daniel Tarschys diskutera med Clas Olsson, GD på Ekonomistyrningsverket och Lisa Roman, forskningssekreterare på Sida. Programledare: Nina Solomin
Publicerat 1 september 2020 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Ny forskning om utveckling – se seminariet i efterhand

EBA presenterade tre nya avhandlingar vid ett DDB-seminarium den 21/8. Nydisputerade forskare pratade bland annat om: Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt...
Publicerat 11 augusti 2020 – Läs mer
EBA-Podden

Djurhälsa i biståndet

Att stärka djurhälsan i fattiga länder är viktigt bl a för att minska risken för pandemier och antibiotikaresistens. Hur ser Sveriges stöd till djurhälsosystem i låg- och medelinkomstländer ut? Och är det verkligen tillräckligt fokus på djurhälsa inom biståndet? Gäster: Hannah Akuffo, Sida, och Ulf Magnusson, SLU. Programledare: Nina Solomin.
Publicerat 14 juli 2020 – Lyssna på avsnittet
Visa tidigare

2020:03

Offentlig förvaltning

Biståndets förvaltningskostnader För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa...

Background pattern

2020:06

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden...

Background pattern

2020:Juli

Jämställdhet

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Jämställdhetsbudgetering är...

Visa alla