EBA-Podden

Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat – vad har vi lärt oss?

NYTT AVSNITT AV EBA-PODDEN: Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat - fyra områden där EBA har tagit fram studier under 2020. I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice ordförande kring slutsatser i vår årsrapport Biståndsanalys, och vi hör även en del andra röster från biståndets värld. Medverkande: Helena Lindholm och Johan Schaar (EBA), Per Olsson Fridh, Daniel Tarschys, Mia Mjengwa Bergdahl, och Daniel Tiveau. Prgrmledare: Willy Silberstein.
Publicerat 30 april 2021 – Lyssna på avsnittet
Webbseminarier

Dialog och workshop: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet

Välkommen till ett digitalt evenemang om forskning inom beslutsfattande, organiserad av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev)!! Evenemanget äger rum den 19e maj kl. 09:00-12:00. Under dialogen kommer erfarna talare att dela med sig av sina idéer och perspektiv. Detta följs av en workshop där deltagarna kommer att bidra med sina erfarenheter och lärdomar.
Publicerat 29 april 2021 – Läs mer
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer samt miljö och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid...
Publicerat 19 april 2021 – Läs mer
Webbseminarier

EBA på MR-dagarna 19-21 april

Under Mänskliga Rättighetsdagarna (19-21 april) anordnar EBA två miniseminarier om bistånd och mänskliga rättigheter. Ett handlar om "Avbrutna biståndsprojekt: hur påverkas de som bor där?", och det andra om "Sex, korruption & bistånd: hur bekämpar vi 'sextortion'?". Samtalen är gratis och skrivtolkas.
Publicerat 13 april 2021 – Läs mer
Visa tidigare

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och...

2020:06

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Analys

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:05

Biståndets organisation, styrning och utvärdering

Analys

In Proper Organization We Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

Visa alla