EBA-podden

Vad betyder igår för idag? Ett samtal om förra årets studier

I ljuset av pandemin, kriget i Ukraina och avräkningarna – klarar biståndet multipla kriser? Vad är slutsatser om biståndet idag, och viktiga frågor för framtiden? I detta avsnitt reflekterar delar av vår Expertgrupp kring slutsatser i EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022 samt spanar framåt. Samtalet berör teman som utvärderingsmetoder, korruption och bistånd i utmanande miljöer – fyra områden som EBA studerade under 2021.
Publicerat 17 maj 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Får man säga nexus?

Ett av biståndets många begrepp är nexus, men vad betyder det egentligen? Är det bara ett finare ord för samordning och samverkan mellan det humanitära, det långsiktiga och det fredsbyggande? I detta avsnitt benar vi ut vad nexus är och varför det är bra att ha koll på.
Publicerat 28 april 2022 – Lyssna på avsnittet
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

Expertgruppen för biståndsanalys har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens prioriterade områden: fattigdom och dess drivkrafter; miljö- och klimat; samt styrning och organisering av svenskt bistånd....
Publicerat 21 april 2022 – Läs mer
Visa tidigare

2021:08

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

Att tillämpa principer för fredsbyggande

Gary Milante, Jannie Lilja, Jups Kluyskens, Johanna Lindström

Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur insatser i sviktande och konfliktdrabbade stater ska genomföras. I EBA-studien Practicing Peacebuilding Principles: A Study of Sweden´s...

2021:07

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Nicklas Svensson, Julian Brett, Adam Moe Fejerskov, Charlotte Bonnet

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/qYh_AKFKo1U Folke Bernadotteakademin (FBA) har blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt och genom uppdrag i många strategier. EBA-rapporten In...

2021:06

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för information och kommunikation om bistånd...

Cecilia Strand, Maria Grafström

I Sverige har det länge funnits ett särskilt stöd för att informera och kommunicera kring utvecklingssamarbetet och sedan 2010 styrs arbetet av en separat strategi. EBA-studien ”Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för...

Visa alla