Seminarium

Hur står det till med tilliten?

En ny EBA-studie undersöker hur tillitsbaserad styrningen inom biståndet är. Några frågor som kommer att lyftas under seminariet är: Vad får tillitsbaserad styrning för effekter? Vilka är riskerna? Vilken roll har kontroll i en...
Publicerat 19 oktober 2020 – Läs mer
Rapport

We have evaluated Swedish Authorities´ Reform Cooperation

A new EBA-evaluation concludes, among other things, that Swedish government authorities contributed to sustainable results in terms of improving the capacity of their partner agencies in the Western Balkans – particularly in relation to...
Publicerat 15 oktober 2020 – Läs mer
Film

Demokratibistånd – funkar det?

Vi medverkade vid Globala torget på Bokmässan 2020 med ett samtal om demokratistöd mellan Joakim Molander, EBA-ledamot och budgetchef på IDEA, och Lisa Hjelm, utredningssekreterare EBA. Klicka på Läs mer nedan för att se det i efterhand.
Publicerat 25 september 2020 – Läs mer
Visa tidigare

2020:05

Offentlig förvaltning

In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:06

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden...

2020:Juli

Jämställdhet

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Jämställdhetsbudgetering är...

Visa alla