Lediga jobb

EBA söker kommunikationsansvarig

Vi söker en kommunikationsansvarig som utvecklar och ansvarar för EBAs samlade kommunikation. EBAs behov är både strategiska och operativa. Det strategiska arbetet består i att planera kommunikationen av enskilda utvärderingar och...
Publicerat 30 augusti 2021 – Läs mer
Underlagsrapport

Ny underlagsrapport om Sveriges bistånd till Afghanistan

EBA har publicerat en ny underlagsrapport som går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020. Rapportförfattaren analyserar även konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Tisdagen den 31 augusti kl. 14:30 håller EBA ett seminarium kring denna underlagsrapport.
Publicerat 29 augusti 2021 – Läs mer
Rapport

Ny rapport: ”Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?”

I denna studie undersöker författaren vad utvärderingar säger om måluppfyllelsen i Sidas biståndsinsatser. Författaren undersöker också i vilken grad dessa måluppfyllelseutvärderingar kan anses tillförlitliga. Studien baseras på en systematisk genomgång av den del som avser måluppfyllelse i 80 decentraliserade utvärderingar från åren 2017 till 2019 beställda av Sida, samt sex centralt genomförda ("strategiska") Sida-utvärderingar från perioden 2015-2019.
Publicerat 12 augusti 2021 – Läs mer
EBA-Podden

Vad vet vi om korruption inom biståndet?

Vad vet vi egentligen om korruption inom biståndet? Hur kommer det sig att uppgifter om korruptionens omfattning ser så olika ut? I detta avsnitt snackar vi om en ny underlagsrapport från EBA som besvarar dessa frågor, och hör tankar om korruption från Sida och civilsamhället. Medverkande: Helena Hede Skagerlind, Molly Lien, och Lennart Hernander. Programledare är Willy Silberstein.
Publicerat 5 juli 2021 – Lyssna på avsnittet
Visa tidigare

2021:02

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas...

2021:01

Metodstudie

Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential

Gustav Engström, Jonas Norén

Den här EBA-rapporten undersöker möjligheterna med att använda data science och språkteknologi som utvärderingsmetoder inom utvecklingssamarbetet. Rapporten undersöker huruvida dessa metoder kan producera tillförlitliga...

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och...

Visa alla