EBA-podden

Hur utvärderas biståndet?

Hur används våra biståndspengar och vad är resultatet? Det är den vanligaste frågan allmänheten ställer om biståndet. I det här avsnittet tar vi ett brett grepp om hur biståndet utvärderas.
Publicerat 23 september 2022 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny rapport om svenskt jordbruksbistånd

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning- Det svenska biståndet till jord- och skogsbrukssektorn utgör trots det en blygsam andel. En ny kartläggning från Expertgruppen för Biståndsanalys visar på en betydande underrapportering.
Publicerat 22 september 2022 – Läs mer
Lediga jobb

EBA söker utredningssekreterare

Är du en analytisk person som vill vara med och utveckla det svenska biståndet? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Sök då tjänsten som utredningssekreterare senast den 2 oktober 2022.
Publicerat 2 september 2022 – Läs mer
Rapport

Ny rapport: Riksdagspartierna och biståndet

En ny EBA-rapport undersöker skillnader mellan oppositionens och regeringens förslag på biståndsområdet. Påverkas graden av konflikt av områdets storlek och ideologiska motsättningar? Vilka förändringar har skett över tid?
Publicerat 12 juli 2022 – Läs mer
Visa tidigare

2022:02

Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd

Kartläggning

Swedish Aid in the Time of the Pandemic

Carsten Schwensen, Jonas Lövkrona, Louise Scheibel Smed

EBA-rapporten Swedish aid in the time of the pandemic analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och...

2022:05

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mapping Swedish Aid to Agriculture

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. I svenskt bistånd utgör stöd till jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling trots det en blygsam andel. Under perioden 2005–2020...

2022

Hälsa och socialt skydd, Migration

Kartläggning

Social protection for the forcibly displaced in low- and middle-income countries

Jason Gagnon, Mona Ahmed, Lisa Hjelm, Jens Hesemann

Tvångsförflyttade människor kan nå ökad självtillit om de får bättre tillgång till sociala skyddsprogram. Sådan förbättrad täckning skulle också hjälpa mottagande länder att stärka sina lokala styrsystem. Studien syftar...

Visa alla