EBA-podden

Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

I det här avsnittet diskuterar vi en av regeringens målsättningar i utvecklingspolitiken – att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Är ett fokus på sysselsättning nytt för svenskt bistånd och vilka utmaningar innebär det? Vad är det för skillnad mellan jobbskapande, sysselsättning och försörjningsmöjligheter och hur arbetar Sida med detta idag? Vi pratar också om möjligheterna att skapa hållbara jobb genom bistånd, utifrån behovet av hållbar sysselsättning för ytterligare 600 miljoner människor till år 2030. Medverkar gör Elisabet Montgomery, ämnesföreträdare för sysselsättning och marknadsutveckling på Sida och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.
Publicerat 19 februari 2024 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Regeringens resultatrapportering till riksdagen är den enda helhetsbedömningen av det svenska biståndets samlade resultat. I denna EBA-rapport lyfter författarna fram behovet av ett omfattande utvecklingsarbete för en samlad, användarcentrerad och tillförlitlig resultatredovisning för Sveriges internationella bistånd.
Publicerat 24 januari 2024 – Läs mer
EBA-podden

Starten på ett paradigmskifte? Biståndets regleringsbrev 2024

Regleringsbrev är regeringens verktyg för att besluta den årliga inriktningen för sina myndigheter. I det här avsnittet diskuterar vi regleringsbreven inom biståndet, och vad de kan betyda för det svenska biståndet i år och framöver. Fokus i samtalet är regleringsbreven för Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Vad är de stora nyheterna för året, och vilka är de viktigaste uppdragen? Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.
Publicerat 16 januari 2024 – Lyssna på avsnittet
Seminarium

Handel som drivkraft för utveckling

Välkommen till ett seminarium på temat handel och utveckling. Handel är en viktig del i att skapa möjligheter till hållbar och långsiktig utveckling. I regeringens reformagenda för biståndet knyts bistånd och handel tydligt...
Publicerat 12 januari 2024 – Läs mer
Visa tidigare

2023:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Analys

Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Númi Östlund, Helena Hede Skagerlind

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Vid sidan av kunskap om de positiva resultat som biståndet avser åstadkomma, behövs även förståelse och...

2023:02

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Analys

More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Ann Towns, Elin Bjarnegård, Katarzyna Jezierska

Under åtta års tid, 2014–2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik (FUP). Sverige var det första landet i världen att deklarera en FUP och blev även det första landet att dra tillbaka en sådan. FUP har sedan 2014 spridits...

Background pattern

2023:01

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Utvärdering

The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services

Jesper Sundewall, Björn Ekman, Jessy Schmit

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit prioriterat inom svenskt bistånd. Trots framsteg saknar många i fattigare länder tillgång till SRHR och beroendet av bistånd inom hälsosektorn är dessutom ofta...

Visa alla