Rapport

Ny EBA-rapport visar att transparens är mer än tillgång till data

En ny EBA-rapport ger en detaljerad bild av det svenska biståndets transparensarbete och pekar på områden där förbättringar kan göras. Den visar också att transparens förutsätter anpassningar utifrån vad en användare faktiskt behöver för typ av information för att uppnå sitt syfte.
Publicerat 1 juli 2024 – Läs mer
Rapport

Vad säger Sidas årsredovisning om biståndets resultat?

En korrekt redovisning av biståndets resultat är viktig för att förstå om det svenska biståndet bidrar till dess övergripande mål, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Markus Burman har i sin rapport granskat de kvantitativa resultatexempel på sysselsättningsområdet som Sida redovisat i sina årsredovisningar för år 2021 och 2022. Han finner en ofta bristfällig överensstämmelse mellan originalkällan och det resultat som rapporteras.
Publicerat 24 juni 2024 – Läs mer
EBA-podden

Synergier mellan handel och bistånd – hur funkar det?

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Ett handelsrelaterat bistånd ska lyfta människor ur fattigdom genom jobb och utveckling, men det ska också främja svensk handelspolitik. Vad vet vi om hur dessa två olika målsättningar kan uppnås i biståndet? I detta avsnitt av EBA-podden diskuterar Johanna Brismar Skoog, UD, Karolina Zurek, Sida och Sara Johansson de Silva, fristående konsult och tidigare ledamot i EBA, vad som fungerar och vilka utmaningar som finns på området.
Publicerat 19 juni 2024 – Lyssna på avsnittet
Aktuellt

Seminarier om bistånd i Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland 25 till 28 juni kommer EBA att medverka i tre seminarier på temat bistånd: Går det att mäta kvalitet i svenskt bistånd? Migration och internationellt bistånd - hur hänger det ihop? Vad får vi för skattepengarna? Hur utvärderas reformer i den skattefinansierade välfärden?
Publicerat 17 juni 2024 – Läs mer
Visa tidigare

2024:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

Det svenska biståndets transparens

Cristoffer Lokatt, Pontus Hedlin

Transparensen i det svenska biståndet är avgörande för att säkerställa dess effektivitet och ansvarsskyldighet. Denna rapport presenterar en omfattande studie av transparensen i det svenska biståndet, med särskilt fokus på...

2024:02

Biståndets utvärdering

Utvärdering

The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia

Anouchka Baldin, Christoph Emminghaus, Johanna Schaefer-Kehnert, John Pokoo, Julian Klauke, Kou Meapeh Gbaintor-Johnson, Simon Wallisch, Tillman Hönig

I EBA-rapporten “The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia” utvärderas svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under åren 2003–2020. Rapporten sammanfattar också de viktigaste...

AI-alstrad bild på bil vid väg i Östafrika

2024:03

Klimat och miljö

Analys

Public Opinion on Carbon Pricing and Revenue Uses in East Africa

Anna Nordén, Daniel Slunge, Niklas Harring

Klimatinvesteringar och reformer inom miljöområdet löper stor risk att misslyckas om acceptansen är låg. När afrikanska länder utvecklar sina klimathandlingsplaner i enlighet med Parisavtalet är det därför viktigt att regeringar,...

Visa alla