Seminarium

Ett samtal om Ukraina efter kriget

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggnaden av ett krigshärjat land? Välkommen till ett samtal om ett Ukraina när freden kommit.
Publicerat 21 november 2022 – Läs mer
EBA-podden

Biståndet i årets budget

När regeringens budget släpptes i veckan fick vi en första fingervisning om vad regeringen vill med biståndet. I veckans avsnitt går vi igenom budgetpropositionen, prioritering för prioritering, och diskuterar vad den säger om det svenska biståndets framtid.
Publicerat 10 november 2022 – Lyssna på avsnittet
EBA-podden

Trygghet när tiden på flykt blir allt längre

Historiskt har människor på flykt främst fått humanitär hjälp, med tonvikt på mat, säkerhet och tak över huvudet. Men det räcker inte idag, när många är på flykt i åratal, eller till och med årtionden. Detta poddavsnitt handlar om hur flyktingar får tillgång till utbildning, hälsa och sysselsättning.
Publicerat 27 oktober 2022 – Lyssna på avsnittet
Rapport

Ny rapport: Lärdomar från Sveriges engagemang i EU:s landprogram

En ny EBA-studie analyserar Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av ökade insatser för att prioritera samarbete; mellan EU och medlemsstaterna. Rapporten visar att det finns en potential att öka och utveckla samarbetet, att förbättra samordningen och att främja svenska politiska prioriteringar.
Publicerat 26 oktober 2022 – Läs mer
Visa tidigare
Background pattern

2022:03

Biståndets organisation och styrning

Metodstudie, Översikt

Hur förändra världen? En antologi om förändringsteorier i biståndet

Kim Forss, Númi Östlund

Förändringsteorier har vuxit fram som en modell för att styra, planera och följa upp bistånd. I den här antologin utforskar en rad forskare och praktiker användandet av förändringsteorier i biståndet. De olika texterna bjuder en...

2022:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

A Team Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and Joint Programming

Erik Lundsgaarde

Den här studien utforskar relationen mellan Sverige och EU i utvecklingssamarbetet. Den fokuserar på programmering på partnerlandsnivå, där en majoritet av utvecklingssamarbetet planeras och genomförs. Landnivån är därför en...

2022:01

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Jämställdhet

Utvärdering

Utvärdering av strategiska sekunderingar som del av svenskt påverkansarbete

Lisa Dellmuth, Paul T. Levin, Nicklas Svensson

En stor del av Sveriges utvecklings- och utrikespolitik sker inom och genom multilaterala organisationer, såsom FN, EU eller de olika utvecklingsbankerna. Sverige är också en av de största finansiärerna av det multilaterala systemet...

Visa alla