Underlagsrapport

Är vårt multilaterala bistånd klimatanpassat?

I en ny underlagsrapport görs bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015? Studien undersöker detta, kopplat...
Publicerat 27 november 2020 – Läs mer
Årsrapport

Biståndsanalys 2020 blir film

Varje vår sammanfattar Expertgruppen för biståndsanalys sin verksamhet i årsrapporten Biståndsanalys. I den här filmen presenterar ordf Helena Lindholm och kanslichef Jan Pettersson de viktigaste slutsatserna.  ...
Publicerat 17 november 2020 – Läs mer
Visa tidigare

2020:06

Jämställdhet

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras och förstås för att bäst kunna hanteras...

2020:09

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique. Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen...

2020:November

Klimat

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

Visa alla