Visa tidigare

2023:02

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Analys

More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Ann Towns, Elin Bjarnegård, Katarzyna Jezierska

Under åtta års tid, 2014–2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik (FUP). Sverige var det första landet i världen att deklarera en FUP och blev även det första landet att dra tillbaka en sådan. FUP har sedan 2014 spridits...

Background pattern

2023:01

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Utvärdering

The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services

Jesper Sundewall, Björn Ekman, Jessy Schmit

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit prioriterat inom svenskt bistånd. Trots framsteg saknar många i fattigare länder tillgång till SRHR och beroendet av bistånd inom hälsosektorn är dessutom ofta...

Background pattern

2022:08

Hälsa och socialt skydd

Analys

The Rise of Social Protection in the Global South: The Role of Foreign Aid

Miguel Niño-Zarazúa, Ana Horigoshi, Alma Santillán Hernández, Ernesto Tiburcio

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? Den här studien visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden...

Visa alla