2017 Hälsa

Animal Health in Development – It’s Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Ulf Magnusson, Jonathan Rushton, Arvid Uggla

I utvecklingsländer är omkring 70 procent av fattiga på landsbygden och 10 procent av urbant fattiga beroende av djurhållning. För att bekämpa fattigdom på landsbygden räcker det inte med en utökad djurhållning utan produktivitetsökningar är avgörande. Djursjukdomar har en avgörande betydelse för produktiviteten. Därmed är frågan om djurens hälsa central för ett bistånd med fattigdomsfokus.

I denna studie pekar Jonathan Rushton, Arvid Uggla och Ulf Magnusson på djurhälsans betydelse för fattigdomsreducering och tryggad livsmedelsförsörjning. De föreslår att svenskt bistånd i ökande grad kan bidra till investeringar inom tre områden:

1. Att utveckla verktyg för att analysera hur effektiva djurhälsoinsatser är. Sverige har en enastående position inom övervakning, förebyggande och kontroll av djursjukdomar.

2. Att främja mer hållbara djurhälsosystem. Sverige kan ses som en förebild där samarbeten mellan myndigheter, forskare och näringen bl.a. drivit fram en unikt låg användning av antibiotika inom djurhållningen kombinerad med hög produktivitet och god djurvälfärd.

3. Att bygga professionell kapacitet. Sverige har under årens lopp utvecklat en avancerad utbildnings- och träningskapacitet inom området djurhälsa och djurproduktion.

Här återfinns en artikel skriven av författarna till rapporten.