2017 Hälsa och socialt skydd Översikt

Animal Health in Development – It’s Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson

Utveckling av lantbruket är en grundläggande förutsättning för inkluderande ekonomisk tillväxt i låginkomstländer och djurhållning spelar här en central roll. Omkring 750 miljoner djurhållare i världen lever på mindre än 2 US-dollar om dagen. Begränsad tillgång till djurhälsovård gör att infektioner och andra djursjukdomar orsakar betydande och oförutsägbara störningar i djurhållningen för dessa resurssvaga bönder.

Denna studie visar på betydelsen av tillförlitliga djurhälsosystem för en hållbar djurhållning i låginkomstländer inkluderande god djurvälfärd. Särskild vikt läggs i studien vid Afrika söder om Sahara. Översikten ligger till grund för rekommendationer om prioriteringar och strategier för vetenskapligt baserade djurhälsoåtgärder.

Rapporten presenterades under seminariet Animal health matters och diskuterades I EBA-podden, avsnitt 28: Djurhälsa i biståndet.

Rekommendationer
Rapportförfattarna föreslår att svenskt bistånd i ökande grad kan bidra till investeringar inom tre områden:

  • Att utveckla verktyg för att analysera hur effektiva djurhälsoinsatser är. Sverige har en enastående position inom övervakning, förebyggande och kontroll av djursjukdomar.
  • Att främja mer hållbara djurhälsosystem. Sverige kan ses som en förebild där samarbeten mellan myndigheter, forskare och näringen bl.a. drivit fram en unikt låg användning av antibiotika inom djurhållningen kombinerad med hög produktivitet och god djurvälfärd.
  • Att bygga professionell kapacitet. Sverige har under årens lopp utvecklat en avancerad utbildnings- och träningskapacitet inom området djurhälsa och djurproduktion.

Rapportförfattare
Jonathan Rushton,  professor, University of Liverpool
Arvid Uggla, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Ulf Magnusson, professor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)