2019

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Maria Grafström, Karolina Windell

Biståndet agerar i riskfyllda miljöer och måste ta risker för att uppnå resultat. Men vad händer med viljan att ta sådana risker när misslyckanden ofta framställs som skandaler i medias bevakning?

Mediernas närvaro och betydelse ökar i samhället. Förutom att vara opinionsbildande – externa – aktörer påverkar de också organisationers inre sätt att fungera. Organisationer kan allt mer förstås som ’medialiserade’.
Mediernas roll är särskilt viktig inom biståndsområdet eftersom mottagarna befinner sig långt bort från det svenska samhället. Sveriges medborgare, givarna, har därmed begränsade egna erfarenheter av bistånd.

Studien Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle visar att medierna har en betydande påverkan på den politiska styrningen av biståndet och på tjänstemäns vardag. De senaste tio åren har kraven på transparens och att kommunicera biståndets resultat blivit tydligare. Detta går hand i hand med ett fokus på mediernas betydelse som kanal för att berätta om biståndets effekter. Strategin som styr Sida’s kommunikations-
arbete och det sätt på vilket Sida arbetar med korruptionsfrågor är ett par konkreta exempel på denna ökade ’medialisering’.