2014 Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

I rapporten ”Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt” från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs hur mycket av svenskt statligt internationellt bistånd som användes i Sverige år 2013. Det svenska biståndet uppgick år 2013 till 38,2 miljarder kronor. I rapporten görs uppskattningen att knappt 7,2 miljarder kronor (19 procent) av dessa hade en direkt användning i Sverige av 182 i Sverige baserade aktörer inom civilsamhälle, privat och offentlig sektor.

”Kunskap om var biståndet används är en viktig grund för att förstå beslut inom biståndspolitiken och för att kunna studera effekter av förändringar av biståndspolitiken”, säger Lars Heikensten, EBA:s ordförande.

Lars_Heikensten

Dataunderlaget för rapporten finns tillgängligt för nedladdning här