2014 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Kunskap om var biståndet används är en viktig grund för att förstå beslut inom biståndspolitiken och för att kunna studera effekter av förändringar av biståndspolitiken.

I rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt kartlägger Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) hur mycket av svenskt statligt internationellt bistånd som användes i Sverige år 2013.

Resultat

  • Under 2013 överfördes närmare 11,8 miljarder kronor ur biståndsramen till de totalt 182 Sverigebaserade aktörer inom civilsamhälle, offentlig och privat sektor.
  • 7,2 miljarder kronor (19 procent) hade en direkt användning i Sverige.
  • Vad gäller sysselsättning uppskattas den biståndsfinansierade verksamheten i Sverige medföra en sysselsättning på 3 800 helårsarbeten i Sverige.