2017 Biståndets utvärdering Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Johanna Lindgren Garcia, Annika Nilsson

Rapporten utgår från ett uttryckt behov hos EBA att komplettera sina forskningsrapporter med portföljanalyser som beskriver vad svenskt utvecklingssamarbete gör i ett specifikt land eller en specifik sektor. Dessutom finns ett behov att analysera vad Sverige gör när det gäller initiativ mot diskriminering.

Rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Modellen används för att genomföra en portföljanalys som analyserar och beskriver de diskrimineringåtgärder som varit del av det bilaterala utvecklingssamarbetet i Moçambique och Palestina.

Resultat i huvudsak

  • Den analytiska modellen kunde appliceras på alla portföljer, baserad både på land och tematiska områden.
  • I Moçambique tillämpades diskrimineringsåtgärder i cirka 25 % av bidragen 2015.
  • När det gäller finansiering var det tematiska området social- och välfärdstjänster den största i Palestina.

Rapportförfattare
Annika Nilsson
Johanna Lindgren Garcia