2017 Biståndets utvärdering Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Johanna Lindgren Garcia, Annika Nilsson

Denna rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Två portföljanalyser presenteras också på svenskt bistånd till Moçambique och Palestina, baserat på modellen.