2021 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in Peacebuilding Partnerships

Pernilla Johansson

Effektivt fredsbyggande kräver att internationella aktörer lyssnar på lokala partners, vilket ofta misslyckas i praktiken. Genom intervjuer med praktiker, givare och forskare identifierar denna avhandling hur känslor hjälper eller hindrar mottagligheten för lokala perspektiv.

Rapporten presenterades under seminariet Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships.

Se seminariet i efterhand:Huvudsakliga resultat:

  • Avhandlingens resultat utmanar den konventionella synen att fredsbyggande bör fokusera på lokala partners. Känslor orienterar praktikers uppmärksamhet mot lokala partners, vilket är grundläggande för lyssna, men hur det utförs leder till motsatt effekt.
  • Både positiva och negativa känslor omgärdar praktikers jakt efter framgång inom det fredsbyggande ”spelet” som karaktäriseras av en kolonial hierarki där de själva blir osynliga.
  • För att ändra riktning från befintliga normer och hierarkier mot målet att receptivt lyssna behöver praktiker vara mer självkritiska. De måste blotta sig som politiska aktörer med insatser, som en del av ett partnerskap.
Rapportförfattare:
Pernilla Johansson disputerade med sin avhandling The Emotional is Political: Analyzing Listening Practices of ‘Internationals’ in Peacebuilding Partnerships i juni 2018 vid Statsvetenskapliga institutionen, University of California, Irvine. Hon har lång erfarenhet som fredsbyggande praktiker och arbetar sedan i april 2021 som chef för Sida Partnership Forum i Härnösand. Hennes fokusområden inom forskning och praktik handlar om lärande- och kulturfrågor inom organisationer som arbetar för social förändring.