2020 Klimat och miljö Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Mats Hårsmar, Lisa Hjelm

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringars negativa effekter och transformativa förändringsprocesser till stöd för låga utsläpp av växthusgaser och klimat-motståndskraftig utveckling?

Rapportförfattaren Mats Hårsmar och Ulrika Åkesson, Sida, diskuterar rapporten i EBA-podden, avsnitt 32: Hur klimatsmart är svenskt bistånd? 

Rapportförfattare
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA
Lisa Hjelm, utredningssekreterare, EBA