2020 Klimat

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Mats Hårsmar, Lisa Hjelm

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringars negativa effekter och transformativa förändringsprocesser till stöd för låga utsläpp av växthusgaser och klimat-motståndskraftig utveckling?