2019 Klimat och miljö Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer – utmaningar, lärdomar från Indien och vägar framåt

Marcus Wangel

Marcus Wangel disputerade i juni 2018 på avhandlingen: ”Deep Roots and Tangled Branches: Bureaucracy and Collaboration in Natural Resource Governance in South India” vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet. Hans primära forskningsintressen berör miljöförvaltning, relationen mellan stat och medborgare, samt kapacitetsutveckling i samtida utvecklingsländer. Han har fälterfarenhet från Indien, Sierra Leone, Namibia och Palestina.

Denna Development Dissertation Brief (DDB) presenterades vid ett EBA-seminarium i maj 2019 och är en sammanfattning av Marcus avhandling.