2015 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

I takt med att antalet fredsoperationer vuxit sedan början av 1990-talet, har frågan gällande hur man säkerställer att före detta kombattanter inte tar till våld igen aktualiserats. Svaret har till övervägande del varit att skapa ambitiösa program för nedrustning, demobilisering och återanpassning. Mot denna bakgrund analyserar denna avhandling program som genomförts i Colombia med målet att återintegrera före detta kombattanter från AUC och FARC. Den baseras på nästan 700 enkätsvar och ett 80-tal intervjuer med före detta FARC-medlemmar.

Rapporten presenterades under seminariet Conflict, sexual violence and statebuilding in Sweden´s development cooperation.

Resultat i huvudsak

  • De colombianska programmen ger några skäl till försiktig optimism och illustrerar behovet av att hantera förväntningar och känna igen utmaningar.
  • Programmen är ofta en intensiv, politisk övning som behöver skräddarsys efter lokala omständigheter. Det verkar ha varit lättare att återintegrera före detta medlemmar av statsfientliga FARC än den paramilitära AUC. Trots att före detta medlemmar gått samma program skilde sig resultaten beroende på vilken väpnad grupp de lämnade och hur de gjorde det.
  • Det är viktigt att säkra säkerheten för före detta medlemmar då personlig säkerhet är en central motivation för avhopp.

Michael Jonsson är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt vid den Nationalekonomiska och den Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Han disputerade med sin avhandling A Farewell to Arms: Motivational Change and Divergence Inside FARC-EP 2002-2010 vid Uppsala universitet i oktober,2014.