2016 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Kartläggning

Sweden’s Economic Relationships with Uganda

Per-Åke Andersson, John Åke Andersson, Arne Bigsten, Anton Ståhl

Sveriges bilaterala bistånd till Uganda uppgick till 335 miljoner svenska kronor per år, under perioden 2000-2015 (Openaid 2016).

Denna studie kartlägger kommersiella och andra ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Uganda under åren 2000-2014. Det som undersöks är främst handel, migration, överföringar och investeringar. Rapportförfattarna diskuterar om och hur dessa relationer kan relateras till svenskt bilateralt bistånd.

Huvudsakliga resultat

  • Svenskt bistånd till Uganda har varit stabilt men sammansättningen har förändrats. De senaste åren har det riktats mer mot sektorer som offentlig förvaltning, demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Handeln mellan länderna följer den klassiska uppdelningen där utvecklingsland exporterar råvaror och industriland exporterar tillverkade varor.
  • Sveriges portföljinvesteringar är nästan försumbara på grund av den underutvecklade finansmarknaden i Uganda.
  • Det bilaterala biståndet leder inte till ökad handeln mellan länderna.

Rapportförfattare
Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson och Anton Ståhl, Handelshögskolan, Göteborgs universitet