2023

Biståndsanalys 2023

Årsrapporten Biståndsanalys 2023 samlar kunskap, lärdomar och slutsatser från vår verksamhet under 2022 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets teman är Sveriges roll inom EU:s bistånd, det internationella utvecklingssamarbetets krishanteringsförmåga, jordbruksstödets betydelse och vad som egentligen är realistiskt att biståndet kan åstadkomma. Här finns också texter om det halvsekellånga svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien, en uppföljning av arbetet mot sextortion och om den politiska biståndspolitiken, samt en intervju med EBAs nya ordförande Torbjörn Becker, såväl som med förra årets ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2023 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital och tillgänglighetsanpassad PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller på engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se