Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

Background pattern

2024:05

Jämställdhet

When Does Women’s Political Representation Lead to Policy Change?

Valeriya Mechkova

Hur påverkar en ökad kvinnlig politisk representation främjandet av kvinnors intressen inom politik och policy, och under vilka förhållanden kan vi förvänta oss att kvinnliga politiker har ett positivt inflytande på...

Background pattern

2024:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Challenges to Protest Participation in Non-Democratic Contexts: A Privilege of the Privileged

Elizaveta Kopacheva

Vilka är de underliggande faktorerna bakom det begränsade protestdeltagandet i semi-auktoritära regimer? Denna avhandling testar tillämpbarheten av teorier om politiskt deltagande och vilken roll individuella faktorer spelar för att...

Background pattern

2024:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Aid by Democratic Versus Autocratic Donors: Democratisation Processes and Citizens’ Perceptions...

Adea Gafuri

Hur påverkar bistånd demokratiseringsprocesser och medborgarnas attityder och idéer om demokrati? Denna avhandling utforskar hur bistånd och finansiella initiativ från demokratiska och autokratiska givare påverkar både nivå och...

Background pattern

2024:01

Ekonomisk utveckling

Markets and Marketplaces: Essays on Access and Transformation in Remote Rural Economies

Tillmann von Carnap

Hur kan människor i glesbygd som lever i fattigdom få bättre tillgång till service och bättre inkomstmöjligheter? Det är en av frågorna som denna avhandling försöker besvara. “Marknader och marknadsplatser: Förändring och...

Background pattern

2024:02

Näringsliv

Trade Networks and Social Relationships in Changing Social-Ecological Systems

Blanca González-Mon

Hur klarar handelsnätverk inom jordbruket och fiskeindustrin av omställningar och förändringar för att säkra hållbara livsmedelssystem, givet de kriser som vi står inför idag? Denna avhandling undersöker handelsnätverkens roll...

Background pattern

2023:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Violent Natural Resource Conflicts: Definitions, Frameworks, and Modelling Towards Prevention

Marie Schellens

Vilka mekanismer har betydelse när konflikter om naturresurser blir våldsamma? Det är en av frågorna som denna Development Dissertation Brief (DDB) försöker besvara. Att stärka staters och institutioners förvaltning av...

Background pattern

2023:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Food Insecurity and Social Conflict

Ida Rudolfsen

På vilket sätt bidrar osäker livsmedelstillgång i städer till social turbulens och oroligheter i låg- och medelinkomstländer? Den här rapporten sammanfattar en avhandling som studerat effekten av osäker livsmedelstillgång på...

Background pattern

2022:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Bridge over Troubled Water: Conflict and Cooperation During Water Scarcity

Stefan Döring

Bristande tillgång till vatten är ett globalt problem som förvärras av klimatförändringar. Denna Development Dissertation Brief använder statistisk modellering för att visa hur torka kan både öka förekomsten av våld och leda...

2022:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Condoning, Condemning or Confronting? Triggers and Responses to Conflict-Related Sexual Violence

Karin Johansson

Konfliktrelaterat sexuellt våld som begås av stater uppmärksammas alltmer i internationell politik. Denna Development Dissertation Brief undersöker hur inhemska protester och internationella fördömanden påverkar graden av...

2022:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

National Human Rights Institutions in Africa: Design and Effectiveness

Karin Sundström

Nationella institutioner för mänskliga rättigheter är viktiga för att upprätthålla mänskliga rättigheter men kan i vissa fall ges auktoritet och oberoende och i andra fall begränsas av sina regeringar. Denna Development...

2022:04

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Surgery in Armed Conflicts: Predicting Surgical Treatment Needs and Improving Resource Use in...

Måns Muhrbeck

Väpnade konflikter begränsar ofta både tillgången till sjukvård och kirurgiska resurser. Denna Development Dissertation Brief använder journaluppgifter från tre olika Röda Kors-sjukhus för att studera sambandet mellan typer av...

2022:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

War Injuries and Non-Communicable Diseases in Palestine: Burden, Incidence, and Management in the...

Marwan Mosleh

Icke-smittsamma sjukdomar och krigsskador leder till stor ohälsa globalt, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Denna Development Dissertation Brief beskriver och analyserar belastningen, frekvensen och hanteringen av dessa...

2022:02

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

International Organizations as Advocates for Children’s Rights: Why, How and With What Effects

Johanna von Bahr

Barns rättigheter har prioriterats allt högre av många internationella organisationer de senaste årtiondena. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker varför internationella organisationer väljer att främja barns...

2022:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Politicizing women’s health: Consequences of armed conflict for sexual and reproductive health...

Signe Svallfors

Väpnade konflikter medför stora utmaningar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker konfliktens effekter på kvinnors hälsa och rättigheter i Colombia....

2021:03

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Hierarchical Sisterhood – Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and...

Sanela Bajramović

Internationellt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden innebär möjligheter såväl som utmaningar. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker den svenska stiftelsen Kvinna till Kvinnas fredsbyggande engagemang i Bosnien...

2021:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Liberation Conservation: The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in...

Tomas Cole

I sydöstra Myanmar har en utdragen, väpnad konflikt pågått i över 70 år. Denna avhandling skildrar ursprungsbefolkningens och miljöaktivisters kamp för att förvandla ett krigshärjat område till en skyddad zon som drivs av...

2021:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in...

Pernilla Johansson

Effektivt fredsbyggande kräver att internationella aktörer lyssnar på lokala partners, vilket ofta misslyckas i praktiken. Genom intervjuer med praktiker, givare och forskare identifierar denna avhandling hur känslor hjälper eller...

2020:09

Humanitärt bistånd

Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofriskdeducering i Moçambique. Resultatet presenterades...

2020:08

Humanitärt bistånd

Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB-rapport utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Resultatet presenterades under webbinariet How to mitigate disasters:...

2020:07

Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd

Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In...

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB-rapport identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden...

2020:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidrag utforskar denna rapport de materiella och socio-relationella implikationerna av statligt kontantstöd på landsbygden i Sydafrika. Rapporten...

2020:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change - Empirical studies of sanitation...

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka...

2020:04

Utbildning och forskning

Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory...

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds...

2020:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:02

Jämställdhet

Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer (GPI) såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål (MDG) och...

2020:01

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där...

2019:03

Klimat och miljö

Övrigt

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action...

Stefan Linde

Genom att kombinera teorier om kollektiv handling och politisk kommunikation försöker avhandlingen förbättra vår förståelse för hur den politiska miljön i ett samhälle kan forma förutsättningarna för allmänhetens...

2019:02

Klimat och miljö

Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer - utmaningar, lärdomar från Indien och...

Marcus Wangel

Samverkan har i snart tre årtionden varit ett nyckelord och grundläggande ideal i policydiskursen kring skogsförvaltning i låginkomstländer. Överlag har utfallet inte blivit som det var tänkt: samverkansprocesser har...

2019:01

Klimat och miljö

Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Denna avhandling undersöker hur nya normer blir eller inte blir accepterade i det internationella, politiska systemet. Den fokuserar särskilt på hur oförutsedda händelser och möjligheter påverkar utvecklingen av nya...

2018:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment - New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

This Development Dissertation Brief (DDB) är en sammanfattning av en artikel skriven av Hanna Mühlrad och Damian Clarke. Artikeln ingick som tredje kapitel i Hannas doktorsavhandling och undersöker effekten av ett storskaligt,...

2018:04

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Health Systems Bottles - Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the...

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Välfungerande hälsosystem är avgörande för att säkerställa välbefinnande för alla, oavsett ålder, genom att motverka behandlingsbara och förtida dödsfall. Denna avhandling bidrar med kunskap om den modifierade...

2018:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Closing the Quality Gap - Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement...

Ulrika Baker

Mödra- och neonatal dödlighet är fortfarande hög i Afrika söder om Sahara. Trots högre tillgång till vård har förbättringar för mödrar och nyfödda inte realiserats, vilket innebär att det finns ett kvalitetsgap. Denna...

2018:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid

Janet Vähämäki

Jakten på resultat eller effektivitet har varit en stor oro för Sida och det svenska offentliga biståndet sedan dess ”födelse” på 1960-talet. Sida har försökt att operationalisera denna politiska ambition genom att...

2018:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development - Challenges for Church-based...

Josephine Sundqvist

Public Private Partnerships (PPP) har blivit allt vanligare inom global hälsa. Då hälsosystem i utvecklingssammanhang tenderar att vara svaga och bräckliga är de  beroende av att få bidrag från trosbaserade organisationer...

2017:10

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Ökad fokusering på resultat inom det internationella utvecklingssamarbetet är en konsekvens av antagandet att utvecklingssamarbetet måste bli mer effektivt och ändamålsenligt. Detta genererar olika och ibland motstridiga strategier...

2017:09

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Varje år äger ett antal våldsamma, kommunala konflikter rum runt om i världen. Eftersom de inte direkt utmanar centralstaten får kommunala konflikter ofta mindre uppmärksamhet i media än inbördeskrig. Denna avhandling...

2017:08

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

Som första av sitt slag behandlar denna avhandling mikrodynamiken inom internationell medling. Den syftar till att utveckla möjliga förklaringar till variationer i stil bland enskilda medlare som arbetar för internationella,...

2017:04

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality...

Elina Elveborg Lindskog

Denna avhandling behandlar förhållandet mellan våldsam konflikt och sexuellt och reproduktivt beteende i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo (DRC). Syftet är att bidra till förståelse om hur krig påverkar det demografiska...

2017:07

Fred, säkerhet och konflikt, Utbildning och forskning

Övrigt

Educating for Peace - A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

I konfliktsituationer framträder religioner med olika ansikten. En religion som motiverar förstörelse och våld kan även motivera fred, förlåtelse, tolerans och hopp. Avhandlingen belyser hur teologi kan tillhandahålla...

2017:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Ökad kunskap och medvetenhet samt förändringar av rättsliga ramverket har bidragit till minskad mödradödlighet orsakad av oplanerade graviditeter och osäker abort. Trots dessa framsteg är tillgången till abort och preventivmedel...

2017:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice

Sedan 1990 har mödradödligheten nästan halverats– men med stora skillnader mellan länderna. I Afrika söder om Sahara uppskattas en kvinnas risk att dö av till följd av graviditet eller förlossning vara mer än 100 gånger högre...

2017:03

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Tonåren är en tid av fysiska, kognitiva och sociala förändringar som har särskild betydelse för sexuell utveckling. De normer och beteenden som anammas under dessa år kan medföra livslånga konsekvenser för sexuell och reproduktiv...

2017:02

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

De senaste decennierna har sett betydande framgångar inom globala utvecklingsmål. Vissa har inneburit förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Trots detta förblir reproduktiv sjukdom och dödlighet en kritisk...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences...

Karl Bruno

Denna studie intresserar sig för de centrala institutionerna inom jordbruksvetenskap i Sverige under efterkrigstiden: Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan samt Skogshögskolan som senare slogs samman och bildade Sveriges...

2016:10

Offentlig förvaltning

Övrigt

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Förekomsten av politiska system kännetecknade av god samhällsstyrning och hög institutionell kvalitet har kommit att ses som ett av de mest uppmärksammade fälten inom samhällsvetenskaperna. Forskning som...

2016:09

Utbildning och forskning

Övrigt

How does China Challenge the IMF’s Power in Africa?

Johanna Malm

Hur utmanar Kina västerländska givare i Afrika? Denna fråga har uppmärksammats av både beslutsfattare och forskare sedan den kinesiska närvaron började att öka i början av 2000-talet. Det har gjorts få försök att...

2016:07

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

I flertalet låginkomstländer är problemet med byråkratisk eller småskalig korruption relativt utbrett. Utgångspunkten för denna studie är att det dominerande synsättet på vad som driver tjänstemäns att delta i...

2016:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Anti-corruption Reform – Evolution or Big Bang?

Anders Sundell

Korruption är ett hinder inom utvecklingsamarbetet. En vanlig förklaring till misslyckade korruptionsreformer är att det är ett kollektivt problem. Gradvis reform anses inte vara tillräckligt för att nå en vändpunkt. Enligt denna...

2016:06

Jämställdhet

Övrigt

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Att främja utvinning av naturresurser som en strategi för ekonomisk utveckling är kontroversiellt men en realitet i i många utvecklingsländer. Denna rapport utforskar och summerar forskning om lokala välfärdseffekter kopplade till...

2016:05

Demokrati och mänskliga rättigheter, Humanitärt bistånd, Jämställdhet

Övrigt

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Elisabeth Olivius

Frågor kring genus har äntrat huvudfåran av internationell politik och styrning. Denna avhandling identifierar och analyserar hur genus förstås och tjänar som utgångspunkt för humanitära intiativ och program. Analysen bygger på...

2016:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Övrigt

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

Elin Vimefall

De flesta fattiga människor i världen bor på landsbygden och de är oftast kvinnor, barn eller medlemmar av en etnisk minoritetsgrupp. Denna avhandling fokuserar på de mest utsatta och består av fyra artiklar med något olika fokus....

2016:03

Utbildning och forskning

Övrigt

Path Dependent Possibilities of Transformation: Agricultural Change and Economic Development in...

Montserrat López Jerez

Several issues remain to be settled before conclusions can be drawn about how colonial institutions interact with long-term development dynamics.What does it mean and how can it be measured? How does it influence the development...

2016:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological...

Arvid Erlandsson

Inom områdena experimentell psykologi och beteendeekonomi har hjälpande beslut mestadels undersökts på individnivå men de kan även förekomma på organisationsnivå. Den här avhandlingen undersöker faktorer som påverkar vårt...

2016:01

Utbildning och forskning

Övrigt

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and...

Yumiko Yasuda

Icke-statliga organisationer (NGOs) har blivit viktiga aktörer inom miljöstyrning. Många studier uppmärksammar hur civilsamhällets aktörer försöker påverka regler och normer. Det finns dock begränsad forskning kring hur...

2015:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

I takt med att antalet fredsoperationer vuxit sedan början av 1990-talet, har frågan gällande hur man säkerställer att före detta kombattanter inte tar till våld igen aktualiserats. Svaret har till övervägande del varit...

2015:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

Johan Brosché

I vissa regioner leder kommunala konflikter till några få dödsfall eller nå en lösning innan de orsakar några dödsfall. I andra blir dessa konflikter mycket våldsamma med dussintals, hundratals eller till och med tusentals...

2015:05

Fred, säkerhet och konflikt, Jämställdhet

Övrigt

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vilka förhållanden leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Denna avhandling fokuserar på afrikanska, beväpnade aktörer som ingått förlikningsavtal sedan kalla kriget. Rapporten består av två delar. Den...

2015:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Det saknas försök att analytiskt skilja mellan olika typer av deltagande. För närvarande används den breda termen public participation och kopplingen mellan deltagande konstitutionsbyggande processer och demokrati är...

2015:03

Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning

Övrigt

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin...

Johan Sandberg

Kontantstöd har uppmärksammats för sin förmåga att både adressera kortsiktig fattigdomsbekämpning och långsiktig fattigdomsminskning. Kapaciteten gällande långsiktig fattigdomsminskning är dock insvept i teoretiska antaganden...

2015:02

Utbildning och forskning

Övrigt

Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 - 2008

Veronica Brodén Gyberg

Denna rapport summerar en avhandling som har undersökt hur den svenska offentliga biståndspolitiken konstruerade forskningens roll i låginkomstländer mellan 1973 och 2008. Det övergripande syftet är att bidra till förståelse för...

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic...

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling. Den undersöker varför och under vilka omständigheter demokratibistånd har betydelse för demokratisk utveckling. Rapporten presenterades...