Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

2021:03

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Hierarchical Sisterhood – Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and...

Sanela Bajramović

Internationellt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden innebär möjligheter såväl som utmaningar. Denna DDB undersöker den svenska stiftelsen Kvinna till Kvinnas engagemang i fredsbyggande i Bosnien mellan 1993 och 2013 och...

2021:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Liberation Conservation: The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in...

Tomas Cole

In Southeast Myanmar a protracted armed conflict has dragged on for over 70 years. This DDB depicts the struggles of indigenous people and environmental activists to transform a war-torn area into an indigenously run protected zone, the...

2021:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in...

Pernilla Johansson

Effective peacebuilding requires international actors to listen to local partners, which often fails in practice. Through interviews with practitioners, donors and researchers, this DDB-report identifies how everyday emotions help or...

2020:09

Humanitärt bistånd

Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofriskdeducering i Moçambique. Huvudsakliga resultat Låg och fluktuerande...

2020:08

Humanitärt bistånd

Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB-rapport utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Resultat i huvudsak Det finns tillgängliga indikatorer som...

2020:07

Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd

Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In...

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB-rapport identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden...

2020:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden...

2020:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change - Empirical studies of sanitation...

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka...

2020:04

Utbildning och forskning

Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory...

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds...

2020:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:02

Jämställdhet

Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål och deras eventuella...

2020:01

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där...

2019:03

Klimat och miljö

Övrigt

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action...

Stefan Linde

The objective of this thesis is to investigate how communication affects public preferences for cooperation in large-scale collective action dilemmas. By merging theories on collective action and political communication the thesis...

2019:02

Klimat och miljö

Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer - utmaningar, lärdomar från Indien och...

Marcus Wangel

Samverkan har i snart tre årtionden varit ett nyckelord och grundläggande ideal i policydiskursen kring skogsförvaltning i låginkomstländer. Överlag har utfallet inte blivit som det var tänkt: samverkansprocesser har...

2019:01

Klimat och miljö

Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Elin Jakobsson is a reseacher and a teacher in International Relations at Stockholm University. She holds a PhD in International Relations, being the first in Sweden to attain a doctoral decree in this subject. Elin's research concerns...

2019:01

Klimat och miljö

Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

This dissertation development brief provides further insights into how new norms become or do not become accepted in the international political system. It puts particular emphasis on how contingencies and windows of opportunity...

2018:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment - New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

This Development Dissertation Brief (DDB) is a summary of an article written by Hanna and Damian Clarke, Associate Professor of Economics at The University of Santiago of Chile. The article was included as the third chapter of...

2018:04

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Health Systems Bottles - Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the...

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Well-functioning health systems are key to the reduction of treatable, preventable and premature deaths, ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all age This thesis contributes with knowledge on the utility of...

2018:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Closing the Quality Gap - Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement...

Ulrika Baker

Maternal and newborn deaths and stillbirths remain high in Sub Saharan Africa. Despite the large increases achieved in access to care, the expected gains in survival for mothers and newborns have therefore not materialised, giving...

2018:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid

Janet Vähämäki

The search for results or effectiveness of aid has been of major concern for Sida and Swedish public aid since the “birth” of public development aid in the 1960s. One way in which Sida (Swedish International Development Agency)...

2018:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development - Challenges for Church-based...

Josephine Sundqvist

Public Private Partnerships (PPPs) have become increasingly common in global health. Since health systems in development contexts tend to be weak and fragile, they are still dependent on receiving contributions from faith-based...

2017:10

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Therese Brolin disputerade i september 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Ownership or Donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation. Therese arbetade tidigare som utvärderare på...

2017:09

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Each year, a number of violent communal conflicts take place around the world. Because they do not directly challenge the central state, communal conflicts often receive less media attention than civil wars. This dissertation seeks...

2017:08

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

As a first of its kind, this thesis deals with a specific aspect of the micro dynamics of international mediation, namely developing possible explanations for variations in mediator style among individual mediators working for...

2017:04

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality...

Elina Elveborg Lindskog

Denna sammanfattning av avhandlingen presenterades under seminariet SRHR. Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant...

2017:07

Fred, säkerhet och konflikt, Utbildning och forskning

Övrigt

Educating for Peace - A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

In situations of conflict, religions appear with different faces. The same religion that motivates destruction and violence can motivate peace, forgiveness, tolerance, and hope. The dissertation brings light to the way theology can...

2017:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling Increasing acces to abortion - perspectives on provider availability in different settings vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete...

2017:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice. Detta är en...

2017:03

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence vid Johns Hopkins Bloomberg School of...

2017:02

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

Malin Bogren disputerade år 2016 med avhandlingen "Building a midwifery profession in South Asia" vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. "Strategy for supporting low-income...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences...

Karl Bruno

This study is organized around the central institutions for the agrarian sciences in postwar Sweden: the Agricultural College (Lantbrukshögskolan), the Veterinary College (Veterinärhögskolan), and the College of Forestry...

2016:10

Offentlig förvaltning

Övrigt

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Förekomsten av politiska system kännetecknade av god samhällsstyrning och hög institutionell kvalitet har kommit att ses som ett av de mest uppmärksammade fälten inom samhällsvetenskaperna. Forskning som...

2016:09

Utbildning och forskning

Övrigt

How does China Challenge the IMF’s Power in Africa?

Johanna Malm

How does China challenge the power of Western donors in Africa? This question has been raised by policy makers, scholars and pundits alike ever since the Chinese presence in Africa started to grow at the turn of the 21st century....

2016:07

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

I flertalet låginkomstländer så är problemet med byråkratisk eller småskalig korruption relativt utbrett. Effekterna av detta är långt ifrån småskaliga. Denna rapport tar sin utgångspunkt i att det dominerande...

2016:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Anti-corruption Reform – Evolution or Big Bang?

Anders Sundell

Anders Sundell is a researcher at the Department of Political Science, Gothenburg University. He defended his dissertation Public Administration and Corruption: How to get the institutions that work at Gothenburg University in June 2015 ....

2016:06

Jämställdhet

Övrigt

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Promoting natural resource extraction as a strategy for economic development is controversial, although a common reality in many developing countries. The research summarized in this brief explores the local welfare effects of largescale...

2016:05

Demokrati och mänskliga rättigheter, Humanitärt bistånd, Jämställdhet

Övrigt

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius is a researcher at the Department of Political Science at Umeå University. She defended her dissertation "Governing Refugees through Gender Equality: Care, Control, Emancipation" in December 2014. The aim of this...

2016:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Övrigt

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

Elin Vimefall

Most poor people in the world live in rural communities, and they are more likely to be women, children, or members of a minority ethnic group. The research presented in this brief focus on these individuals, the most vulnerable in...

2016:03

Utbildning och forskning

Övrigt

Path Dependent Possibilities of Transformation: Agricultural Change and Economic Development in...

Montserrat López Jerez

No doubt, institutions are central to economic and social development, and history provides many examples showing that they have a tendency to be persistent. Nevertheless, several issues remain to be settled before conclusions can be drawn...

2016:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological...

Arvid Erlandsson

Within the fields of experimental psychology and behavioral economy helping decisions, i.e. decisions that potentially can benefit someone else than the decision maker, have mostly been investigated at the individual level (e.g. “should...

2016:01

Utbildning och forskning

Övrigt

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and...

Yumiko Yasuda

Nongovernmental organizations (NGOs) have increasingly become important agents in environmental governance. Many studies discuss the way civil society actors attempt to influence rules and norms. There is limited research, however,...

2015:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

As the number and scope of peace operations has grown since the early 1990s, the question of how to ensure that ex-combatants do not resort to renewed violence has grown in prominence. The answer has predominantly been to create...

2015:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

Johan Brosché

In some regions communal conflicts lead to a few deaths or are solved before they cause any fatalities. In others, these conflicts become very violent and dozens, hundreds, or even thousands of people are killed. The Ituri region...

2015:05

Fred, säkerhet och konflikt, Jämställdhet

Övrigt

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vad är det som leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Detta är något som Angela Muvumba Sellström har studerat i sin doktorsavhandling Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual...

2015:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Abrak Saati är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Denna Development Dissertation Brief (DDB) sammanfattar hennes avhandling The Participation Myth: outcomes of participatory constitution building processes...

2015:03

Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning

Övrigt

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin...

Johan Sandberg

Conditional cash transfers (CCTs) have been widely promoted for their ability to simultaneously pursue the twin objectives of short-term poverty alleviation through income support (i.e. cash transfers), and long-term poverty reduction...

2015:02

Utbildning och forskning

Övrigt

Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 - 2008

Veronica Brodén Gyberg

Veronica Brodén Gryberg har i denna rapport sammanfattat sin avhandling på temat forskningsbiståndspolitik. Avhandlingen undersöker hur den svenska offentliga biståndspolitiken konstruerat forskningens roll i låginkomstländer mellan...

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic...

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) så har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling. Avhandlingen undersöker varför och under vilka omständigheter demokratibistånd har betydelse för demokratisk utveckling....