2017 Fred, säkerhet, konflikt

Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe

Andrew Sheriff, Anna Knoll

På basis av erfarenheter från den senaste flyktingkrisen i Europa, har Anna Knoll och Andrew Sherriff vid European Center for Development Policy Management (ECDPM) skrivit en EBA-rapport som berör ett antal centrala frågeställningar i gränsytan mellan migration och utveckling. Huvudfokus för studien är hur den irreguljära migrations- och flyktingsituationen har påverkat biståndets volym och inriktning. Rapporten bygger på fem fallstudier (Europeiska Kommissionen, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Sverige).

Författare: Anna Knoll, Andrew Sheriff

Rapporten presenterades på följande seminarium.

Här och här återfinns bloggar från seminariet.