Expertgruppen för biståndsanalys har haft tre föregångare: SASDA (1993-1994), EGDI (1995-2008) och SADEV (2006-2012). I denna databas har vi samlat deras samlade produktion. Vi tror att de kan vara till nytta för dig som funderar på att skriva för EBA, för dig som är intresserad av biståndets historia, eller för dig som vill veta hur en specifik fråga tidigare har utvärderats. Vi ser det också som en skyldighet att visa på att oberoende utvärderingar av det svenska biståndet inte börjar med EBA, vi står på våra föregångares axlar.

Utöver dessa rapporter har vi samlat utredningar av utvärderingsfunktioner samt de (enligt oss) mest centrala biståndspolitiska dokumenten för det svenska biståndets tillblivelse och förändring över tid. Vi har också inkluderat offentliga utredningar (SOU) av direkt relevans för biståndet. Denna del gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Organisation

 • Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007
 • Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012
 • Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994
 • Regeringskansliet
 • Riksrevisionen (med företrädare)
 • Statskontoret

Dokumenttyp

 • Rapporter från EBAs företrädare
 • Styr- och policydokument
 • Underlag för biståndets styrning och inriktning
 • Utredning av utvärderingsväsendet

Tema

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet, konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Offentlig förvaltning
 • Övrigt
 • Utbildning och forskning

av resultat

Styr- och policydokument

Jämställdhet

Regeringskansliet

Sveriges feministiska utrikespolitik

Regeringens skrivelse 2019/20:17....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

Statens offentliga utredningar 2018:79. Betänkande, Analys- och utvärderingsutredningen....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Statskontoret

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys

Rapport 2018:16....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Regeringens skrivelse 2016/17:60....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Biståndspolitisk plattform

Regeringens skrivelse 2013/14:131....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i...

Kommittédirektiv 2012:128. Utser ansvarig utredare för avvecklingen av SADEV...

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Kultur för demokrati och yttrandefrihet - en uppföljning av Sidas stöd till Freemuse och...

Rapport 2012:8. Carina Brandow och Eva-Marie Kjellström....

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Adaption of aid in situations of conflicts and fragility

Rapport 2012:7. Niklas Hansson, Ulf Jakobsson och Maria Johansson....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Översyn av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Promemoria UF2012/38550/UDIUSTYR. Förslag att avveckla Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) eftersom verksamheten inte bedöms hålla tillräcklig effektivitet och kvalitet. Brister i interna...

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Utvärdering av utvärderingar – en analys av kvaliteten hos ett urval rapporter från SADEV

Rapport, 2012. Utvärdering beställd av Utrikesdepartementet. genomförd av Kim Forss, Andante - tools for thinking AB....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Mutual accountability in practice - The case of Mozambique

Rapport 2012:6. Peter Sjöberg, Kjerstin Andersson, Johanna Lindström och Annika Magnusson....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Statskontoret

Utvärdering av svenskt bistånd - En översyn av utvärderingsverksamheten

Rapport 2012:17....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Swedish Country Cooperation Strategy with Guatemala 2008-2012

Rapport 2012:5....

Rapporter från EBAs företrädare

Jämställdhet

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Nordic influences on Gender Policies and Practices at the World Bank and the African Development...

Rapport 2012:4. Annika Magnusson....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Improving assessments of effectiveness of multilateral organizations

Rapport 2012:3. Paul Isenman....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet...

Rapport 2012:2. Liselotte Englund, Johanna Stenersen, Kjerstin Andersson, Annika Magnusson och Sofia Westberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Leder demokratibistånd till demokratisering?

Rapport, 2012....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter - resultat av svenskt bistånd

Rapport 2012:1 med tillhörande fallstudier. Ard Kant, Niklas Hansson, Peter Sjöberg och Maria Johansson....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Statskontoret

Styrning av svensk biståndspolitik - en utvärdering

Rapport 2011:25....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Statskontoret

Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?

Om offentlig sektor, 2011....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Utrikesförvaltning i världsklass

Statens offentliga utredningar 2010:32 och 2011:21. Delbetänkande och slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Sveriges samarbetsstrategi med Serbien 2009-2012 - Styrning och resultat

Rapport 2011:2. Eva-Marie Kjellström, Carina Brandow och Robert Keller....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut

Rapport 2011:1. Agne Sandberg och Bengt Grude....

Rapporter från EBAs företrädare

Jämställdhet, Utbildning och forskning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Gender equality in and through education

Rapport 2010:9. Pia Karlsson, Martin Sjöstedt och Carolina Johansson Wennerholm....

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt, Jämställdhet

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Projekt FN Resolution 1325 - Utvärdering av Folke Bernadotteakademins kursverksamhet för...

Rapport 2010:8. Eva-Marie Kjellström och Sofia Westberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Jämställdhet

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Gender equality in thematic priorities

Rapport 2010:7. Caroline Wennerholm, Terese Brolin och Peter Sjöberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning, Klimat och miljö

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Evaluation of Sweden´s Implementation of the Paris Declaration

Rapport 2010:6. Robert Keller, Sara Ulväng Flygare och Lennart Widell....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

Rapport 2010:5. Bengt Grude och Agne Sandberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Svensk biståndsstatistik – Sida och Regeringskansliet

Rapport 2010:4. Mats Alentun, Bo Sjö och Sara Nordkvist....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Svenska myndigheter som genomförare av Sidafinansierade insatser – en utvärdering av...

Rapport 2010:3. Mats Alentun och Fredrik Rakar....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Resultaten av den svenska samarbetsstrategin för Zambia 2008 - 2011

Rapport 2010:2. Mats Alentun, Eva-Marie Kjellström, Bo Sjö och Sofia Westberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Sidas insatsberedning och uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med...

Rapport 2010:1. Therese Brolin, Bengt Grude, Agne Sandberg och Inger Wikström Öbrand....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Party Cooperation in a Results - Perspective Evaluation of the Support to Democracy through Party...

Rapport 2009:3 med tillhörande tre fallstudier. Lennart Peck, Eva-Marie Kjellström och Peter Sjöberg....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling, Klimat och miljö

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Mainstreaming the Environment: Does Sida Conceptualize Poverty-Environment Linkages in Accordance...

Rapport 2009:2. Martin Sjöstedt....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Dressed for success? Evaluation of Sweden’s readiness to influence the European Commission’s...

Rapport 2009:1. Therese Brolin, Jonna Carlsson och Patrik Stålgren....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Challenges, Opportunities and Approaches for Increasing Joint Donor Programming of Evaluations

Rapport 2008:8. Viktoria Hildenwall, Peter Sjöberg och Inger Wikström Öbrand....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Reaping the Fruits of Evaluation? An evaluation of management response systems within aid...

Rapport 2008:7. Sara Bandstein och Erik Hedblom....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Strengthening the Results-Orientation in Sweden's Engagement in Multilateral Development...

Rapport 2008:6. Erik Hedblom och Viktoria Hildenwall....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Att förebygga och hantera korruption i det svenska utvecklingsarbetet

Rapport 2008:5. Lennart Wohlgemuth, Mats Alentun, Per-Åke Andersson, Ulla Duell, Nina Lejonhud, Susanne Mattsson, Louise Münt, Fredrik Rakar, Nils Hellström, Peter Sjöberg, Patrik, Stålgren och Inger Wikström Öbrand....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Svenska utvärderingsaktörer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete

En sammanställning av mandat, arbetsformer, projekt och framtida prioriteringar. Underlag för Utvecklingsutvärderingsdagen 27/5, 2008....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

IFAD’s Management Response System The Agreement at Completion Point Process

Rapport 2008:4. Sara Bandstein och Erik Hedblom....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Evaluation of Swedfund International: An analysis of private sector development impacts

Rapport 2008:3. Bo Sjö och Sara Ulväng Flygare....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Integrating the Rights Perspective in Programming: Lessons learnt from Swedish-Kenyan development...

Rapport 2008:2. Sara Brun, Karin Dawidson, Karolina Hulterström och Susanne Mattsson....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Lär sig Sida mer än förr? En jämförande studie av attityderna till lärande inom Sida idag och...

Rapport 2008:1. Anna Krohwinkel-Karlsson....

Styr- och policydokument

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Förordning 2005:1214 och 2007:1300. Förordningarnas instruktioner avhandlar SADEVs uppgifter, samverkan och ledning....

Styr- och policydokument

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Avveckling av Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågors sekretariat

Promemoria, 2017. Beslut att avveckla EGDI....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

What Determines the Choice of Aid Modalities? – A framework for assessing incentive structures

Rapport 2007:4. Sara Bandstein....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Utveckling av mål- och resultatstyrning inom det internationella utvecklingssamarbetet -...

Working Paper 2007:3. Fredrik Rakar....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Assessing Civil Society Outcomes: The case of Moldovan CSOs supported by Sida

Rapport 2007:2. Karin Dawidson och Inger Wikström....

Rapporter från EBAs företrädare

Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Politics of Service Delivery in Democraces. Better Access for the Poor

Studies Series, 2007. Shantayanan Devarajan och Ingrid Widlund (red.)....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Foreign Aid, Economic Growth and Efficiency Development - A Data Envelopment Analysis Approach

Rapport 2007:1. Ann Veiderpass och Per-Åke Andersson....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Agricultural Development in Sub-Saharan Africa

Studies Series, 2007. Workshop, Frösundavik. Mats Hårsmar (red.)....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Knowledge and Learning in Aid Organizations – A literature review with suggestions for further...

Working Paper 2007:1. Anna Krohwinkel-Karlsson....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Ekonomisk utveckling

Regeringskansliet

Att ta itu med fattigdom - krediter och garantiers nya roll

Statens offentliga utredningar 2006:108. Betänkande av Kredit- och garantiutredningen....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Informal Labour Markets and Development

Studies Series, 2006. Basudeb Guha-Khasnobis och Ravi Kanbur...

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt, Klimat och miljö

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Transboundary Water Cooperation as a Tool for Conflict Prevention and Broader Benefit Sharing

Global Development Studies Series, 2006. David Phillips, Marwa Daoudy, Stephen McCaffrey, Joakim Öjendal och Anthony Turton....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Linking the Formal and Informal Economy

Studies Series, 2006. Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur och Elinor...

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Improving Democracy and Human Rights Support – Recommendations for the use of indicators based on...

Rapport 2006:1. Karin Dawidson och Karolina Hulterström....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Confronting Global Poverty: the Role of Institutions, Expanding Opportunities and Market...

Studies Series, 2006. Timothy Besley, Robin Burgess och David Donaldson....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Statskontoret

Sveriges internationella utvecklingssamarbete - Styrning, ansvar och inriktning

Rapport 2005:31....

Styr- och policydokument

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Kommittédirektiv, 2005:84, för SADEV....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling, Migration

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

International Migration and Economic Development: Lessons from Low-Income Countries

Studies Series, 2005. Robert E.B Lucas....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Future of Development Financing - Challenges and Strategic Choices

Global Development Studies Series, 2005. Francisco Sagasti, Keith Bezanson och Fernando Prada....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization

Global Development Studies Series, 2005. Peter Kleen och Sheila Page....

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Global Development and Human Security: Towards a Policy Agenda

Global Development Studies Series, 2005. Robert Piccotto, Funmi Olonisakin och Michael Clarke. Förord av Sir Lawrence Freedman....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Ett fristående utvärderingsorgan för utvecklingssamarbetet

Rapport, 2004. Utrikesdepartementet gav den 31 mars 2004 Per Molander i uppdrag att utreda etablerandet av en självständig utvärderingsfunktion inom utvecklingssamarbetet....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (PGU)

Regeringens proposition 2002/03:12 med tillhörande skrivelser....

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Decentralisation and Democratic Governance. Experiences from India, Bolivia and South Africa

Studies Series 2003:3. Axel Hadenius (red.)....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Dialogue in Pursuit of Development

Studies Series 2003:2. Jan Olsson och Lennart Wohlgemuth (red.)....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Mitigating Risks for Foreign Investments in Least Developed Countries

Development Financing 2000 Series, 2003:1. Percy Mistry och Niels E. Olesen....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Studies Series 2003:1. Stephany Griffith-Jones och José Antonio...

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Counter-Cyclical Prudential and Capital Account Regulations in Developing Countries

Studies Series 2003:1. José Antonio Ocampo och Maria Luisa Chiappe....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

International Labour Standards - A Conference report

Studies Series, 2003. Konferensrapport och introducerande kapitel. Göte Hansson. Kaushik Basu, Henrik Horn, Lisa Román och Judith Shapiro (red.)....

Utredning av utvärderingsväsendet

Offentlig förvaltning

Statskontoret

Utvärderingar och politik II - Hur använder regeringen utvärderingar?

Rapport 2002:21....

Utredning av utvärderingsväsendet

Offentlig förvaltning

Statskontoret

Utvärderingar - Av vem och till vad? En kartläggning av Regeringskansliets utvärderingsresurser

Rapport 2002:20....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

En rättvisare värld utan fattigdom

Statens offentliga utredningar 2001:96. Betänkande, kommittén om Sveriges politik för global utveckling (Globkom)....

Rapporter från EBAs företrädare

Övrigt

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order

Studies Series 2002:2. Björn Hettne och Bertil Odén....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Regional Public Goods: Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance

Studies Series 2002:1. Daniel G. Arce M. och Todd Sandler....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Utvärdering av Expertgruppen för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) samt avseende former för...

Rapport, 2001. Utvärdering genomförd av SINOVA - Börje Nilsson, Maria Norberg, Lennart Widell och Stefan de Vylder - på uppdrag av Utrikesdepartementet....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects

Development Financing 2000 Series, 2001:2. Keith Bezanson och Francisco Sagasti för Institute for Development Issues (IDS)....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs - Synthesis Report

Studies Series 2001:1. Christer Gunnarsson....

Rapporter från EBAs företrädare

Klimat och miljö

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Transboundary Water Management as an International Public Good

Development Financing 2000 Series, 2001:1. ODI och Arcadis Euroconsult....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Statskontoret

Utvärdering och politik - en kartläggning av utvärderingarna i budgetpropositionen

Rapport 2000:17....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

A Foresight and Policy Study of the Multilateral Development Banks

Development Financing 2000 Series, 2000:2. The Institute of Development Studies at the University of Sussex....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Learning in Development Co-operation

Studies Series 2000:2. Jerker Carlsson och Lennart Wohlgemuth...

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Regional Public Goods and the Future of International Co-operation

Working Paper 2000:2. Denna publikation saknas. Patrik...

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Mobilising Support and Resources for UN Funds and Programmes

Development Financing 2000 Series, 2000:1. COWI i samarbete med Oxford International...

Rapporter från EBAs företrädare

Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Aid Dependence and Governance

Studies Series 2000:1. Deborah Bräutigam....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling, Hälsa och socialt skydd

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Children as Economic and Social Actors in the Development Process

Working Paper 2000:1. Jo Boyden och Deborah Levison....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Studies Series 1999:4. Stephany Griffith-Jones, José Antonio Ocampo och Jacques Cailloux....

Rapporter från EBAs företrädare

Offentlig förvaltning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Diversified Future. An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania

Studies Series 1999:3. Kjell J Havnevik och Mats Hårsmar....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Aid dependence. Issues and indicators

Studies Series 1999:2. Robert Lensink och Howard White....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Sustainability Enigma: Aid Dependency and the Phasing out of Projects The Case of Swedish Aid...

Studies Series 1999:1. Julie Catterson och Claes Lindahl....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Un-Building Capacity. Some Cases from Africa

Working Paper 1999:1. Olof Hesselmark....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Riksrevisionen (med företrädare)

Förslag angående Utvecklingssamarbetet – styrning, genomförande, samordning och uppföljning...

Rapport 1998/99:RR....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Demokrati och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet

Utvecklingssamarbete på rättsområdet

Statens offentliga utredningar 1998:86 och 1999:32. Delbetänkande och slutbetänkande av Kommittén för utvecklingssamarbete på rättsområdet....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Graduating from Aid: Korea and Taiwan

Working Paper 1998:5. Stephan Haggard....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs - A Case study of IDA...

Working Paper 1998:4. Stephen O'Brien....

Styr- och policydokument

Demokrati och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Regeringens skrivelse 1997/98:89....

Styr- och policydokument

Demokrati och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet

Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete

Regeringens skrivelse 1997/98:76....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Organisational Learning in Development Co-operation: How Knowledge is Generated and Used

Working Paper 1998:3. Kim Forss, Basil Cracknell och Nelly Strömquist....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Consequences and Management of Capital Inflows: Lessons for Sub-Saharan Africa

Studies Series 1998:2. Guillermo A. Calvo och Carmen M. Reinhart....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs - The Micro Perspektive

Working Paper 1998:2. Göran Andersson....

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa

Studies Series 1998:1. Dani Rodrik....

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Incentivies and Aid Dependence

Working Paper 1998:1. Karl. R. Pedersen....

Utredning av utvärderingsväsendet

Offentlig förvaltning

Regeringskansliet

Kan myndigheter utvärdera sig själva?

Departementsserien 1996:36. Expertgruppen för studier inom offentlig ekonomi....

Styr- och policydokument

Jämställdhet

Regeringskansliet

Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Regeringens proposition 1995/96:153....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Jämställdhet

Regeringskansliet

Jämställdhet - ett mål i utvecklingssamarbete

Statens offentliga utredningar 1995:116. Betänkande av utredningen om jämställdhet i de biståndspolitiska målen....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Jämställdhet

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Främjar biståndet kvinnans ställning?

Rapport 10. Departementsserien 1995:23. April 1995....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

Rapport 9. Departementsserien 1994:134. December 1994....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Några aspekter på kvaliteten inom utvärderingar av svenskt biståndssamarbete: Genomgång av...

Working Paper 40. November 1994. Kim Forss....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Attitudes and opinions on an aid programme: A review of a questionnarie to people engaged in...

Working Paper 38. November 1994. Kim Forss....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av suveränitetsstöd till Baltikum

Working Paper 36. November 1994. Per Johan Svenningsson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Studier av biståndet - Slutrapport från Kommittén för analys av utvecklingssamarbetet

Rapport 8. Departementsserien 1994:137. November 1994....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av det svenska stödet till lantmäteriverksamhet inom ramen för samarbetet med...

Working Paper 37. Oktober 1994. Karin Metell och Enrique Ganuza....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Kärnsäkerhet och strålskyddssamarbete med Östeuropa

Working Paper 34. Oktober 1994. Per Johan Svenningsson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Databas över projektsamarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 35. September 1994. Tullio Zannoni....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Finansiellt projektstöd inom ramen för Sveriges Östsamarbete

Working Paper 32. September 1994. Kjell Nordlander....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av det svenska stödet till Murmanskområdet inom ramen för samarbetet med Central-...

Working Paper 31. September 1994. Karin Metell och Enrique Ganuza....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Svensk demokrati i österled?

Working Paper 30. September 1994. Anders Fogelklou och Roger Källhag....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Utbildning och forskning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av Svenska institutets program för kulturutbyte med Östeuropa

Working Paper 29. September 1994. Karin Metell och Enrique Genuza....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Utbildning och forskning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av Svenska institutets program för högskolesamarbete med Öst- och Centraleuropa

Working Paper 28. September 1994. Karin Metell och Enrique Ganuza....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Klimat och miljö

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

"Beauty and the East" - An Evaluation of Swedish Environmental Assistance to Eastern Europe

Working Paper 27. September 1994. Stockholm Environment Institute....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Development Cooperation with Eastern and Central Europe - A review of evaluation results

Working Paper 26. September 1994. Kim Forss....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Offentlig förvaltning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Myndigheternas arbetssätt - en delstudie i SAUs utrednings om samarbetet med Central- och...

Working Paper 25. September 1994. Krister Eduards....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Östeuropasamarbetet - Konkurrensen i Upphandlingen

Working Paper 24. September 1994. Ingrid Andersson och Håkan Hellström....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Utbildning och forskning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Östeuropasamarbetet - Affärsmässighet i Utbildningsverksamheten

Working Paper Nr. 23. September 1994. Håkan Hellström....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluering av det svenska näringslivsstödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid...

Working Paper 22. September 1994. Leif Grahm....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Det svenska katastrofbiståndets nyckelfrågor: En förstudie till en policyanalys av det svenska...

Working Paper 15. September 1994. Björn Tore Carlsson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish Development Cooperation with Zambia

Rapport 6. Departementsserien 1994:114. September 1994. Chris Adams, Per-Åke Andersson, Arne Bigsten, Paul Collier och Steve O'Connell....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Now's the time. An Evaluation of Swedish Development Cooperation with Nicaragua

Rapport 4. Departementsserien 1994:112. September 1994. Jaime Behar och Mats Lundahl....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sweden's Assistance to Poland: An Overview Evaluation

Working Paper 33. Augusti 1994. Marian Radetzki....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluación de la cooperación sueca con Nicaragua

Working Paper 21 (spanska). Augusti 1994. Jaime Behar och Mats Lundahl....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

The Macroeconomics of Aid in Nicaragua

Working Paper 20. Augusti 1994. Rob Vos och Sara Johansson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

The Macroeconomic Impact of Aid in Zambia

Working Paper 19. Augusti 1994. Howard White och Tove Edstrand....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Ekonomisk utveckling

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Import Support Aid: Experiences from Tanzania and Zambia

Working Paper 18. Augusti 1994. Howard White....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

The Macroeconomics of Aid: Case studies of four countries

Rapport 7. Departementsserien 1994:115. Augusti 1994. Howard White (red.)....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish Development Co-operation with Tanzania

Rapport 5. Departementsserien 1994:113. Augusti 1994. Arne Bigsten, Chris Adams, Paul Collier, Eva Julin och Steve O'Connell....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Foreign Aid and Macroeconomic Development in Guinea-Bissau

Working Paper 17. Juli 1994. Magnus Alvesson, Ari Kokko och Mario Zejan....

Utredning av utvärderingsväsendet

Offentlig förvaltning

Regeringskansliet

Utvärdering i offentliga sektorn - problem och lösningar

Departementsserien 1994:117. Rapport utgiven av Stats-kommunberedningen....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Övrigt

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish development Co-operation with Guinea-Bissau

Working Paper 16. Juni 1994. Dag Ehrenpreis och Arne Ström, SIDA....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Översyn av biståndssamarbete med Nicaragua - Underlagsrapport

Working Paper 14. Juni 1994. Karin Metell....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Statistik avseende svenskt utvecklingssamarbete

Working Paper 13. Juni 1994. Jan A. Eklöf....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation and Learning in BITS

Working Paper 12. Juni 1994. Jerker Carlsson och Jan Jörnmark....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluations in Multilateral Development Cooperation

Working Paper 11. Juni 1994. Kim Forss....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

A Perspective on SAREC's Evaluation System: Policy and Performance

Working Paper 10. Juni 1994. Olav Stokke....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation of Swedish Development Co-operation with Guinea-Bissau

Rapport 3. Departementsserien 1994:77. Juni 1994. Peter Svedberg, Anders Olofsgård och Björn Ekman....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Analys och utvärdering av bistånd

Statens offentliga utredningar 1994:102. Betänkande av kommittén för analys av utvecklingssamarbete (KAU)....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Is Swedish Aid Rational? A Critical Study of Swedish Aid Policy in the Period 1968-1993

Rapport 2. Departementsserien 1994:75. Maj 1994. Helge Hveem och Desmond McNeill....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Biståndsmyndigheternas internadministrativa kostnader

Working Paper 9. Maj 1994. Statskontoret....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Svensk bistånd till Tanzania: Utvärderingarnas kvalitet, innehåll och användning

Working Paper 8. April 1994. Thomas Holm, Lena Lindgren och Anders Olsson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sambandet mellan Sveriges bistånd och export

Working Paper 7. Departementsserien 1994:58. April 1994. Sammanfattning på svenska av SASDA Rapport nr. 1. Thomas Andersson och Håkan Hellström....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Utbildning och forskning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Inventering av svensk forskning om bistånd

Working Paper 5. April 1994. Roy Unge....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets utvärdering

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Improving Monitoring and Evaluation in Swedish Development Assistance

Working Paper 4. Mars 1994. Colin Bruce och Ugo Finzi....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Links Between Development Assistance and Donor Country Exports - the Case of Sweden

Rapport 1. Departementsserien 1994:58. Mars 1994. Thomas Andersson och Håkan Hellström....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Rena roller i biståndet - styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning

Statens offentliga utredningar 1994:19. Betänkande från biståndsförvaltningensutredningen....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Macroeconomics effects of aid: Literature review and methodological framework

Working Paper 6. Januari 1994. Howard White....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Swedish Development Assistance to Zambia

Working Paper 3. Januari 1994. Emma Öståker....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Fred, säkerhet, konflikt

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Literature search on disaster relief

Working Paper 2. November 1993. Eve Johansson....

Background pattern

Rapporter från EBAs företrädare

Biståndets organisation och styrning

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Översyn av biståndssamarbete med Guinea-Bissau

Working Paper 1. Augusti 1993. Emma Öståker....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

Statens offentliga utredningar 1993:1. Betänkande av kommittén rörande styrnings- och samarbetsformer i biståndet....

Styr- och policydokument

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Utvärdering och analys av effektiviteten inom biståndsområdet

Kommittédirektiv, 1992:59, för SASDA....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Ekonomisk utveckling

Regeringskansliet

Krediter för utveckling

Statens offentliga utredningar 1991:74. Betänkande av kreditbiståndsutredningen....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Särstudier

Statens offentliga utredningar 1991:51. Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Sverige och u-länderna i FN - en återblick

Statens offentliga utredningar 1991:50. Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Bistånd genom internationella organisationer

Statens offentliga utredningar 1991:48. Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets utvärdering

Regeringskansliet

Bra beslut - Om effektivitet och utvärdering i biståndet

Departementsserien 1990:63....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Klimat och miljö

Regeringskansliet

Sveriges internationella miljösamarbete - Nya mål och nya möjligheter

Statens offentliga utredningar 1990:88. Slutbetänkande av utredningen om Sveriges internationella miljösamarbete....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd

Statens offentliga utredningar 1990:17. Betänkande av biståndsorganisationsutredningen (BIO)....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Offentlig förvaltning

Regeringskansliet

U-lands- och biståndsinformation

Statens offentliga utredningar 1988:19. Betänkande avgivet av utredningen om u-lands och biståndsinformation....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Klimat och miljö

Regeringskansliet

Bistånd för bättre miljö i u-land - Förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet

Statens offentliga utredningar 1987:28. Betänkande. Översyn av de biståndspolitiska målen....

Utredning av utvärderingsväsendet

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Effektivare biståndsadministration

Departementsserien 1984:1. Betänkande av biståndsorganisationsutredningen (BIO)....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Utbildning och forskning

Regeringskansliet

Utbildning för uppdrag i u-land

Statens offentliga utredningar 1980:38. Betänkande av U-landsutbildningutredningen....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Biståndets organisation

Statens offentliga utredningar 1978:61. Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU)....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m

Regeringens proposition 1977/78:135....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

U-landsinformation och internationell solidaritet

Statens offentliga utredningar 1977:73. Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU)....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Ekonomisk utveckling

Regeringskansliet

Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet

Statens offentliga utredningar 1977:77. Betänkande av 1977 års industribiståndsutredning....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Sveriges samarbete med u-länderna

Statens offentliga utredningar 1977:13. Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU)....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Kommunal biståndsverksamhet

Statens offentliga utredningar 1974:86. Betänkande av kommittén för kommunal biståndsverksamhet....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Kungl. Maj:ets proposition nr 101

Enprocentmålet fastställdes. Proposition 1968:191....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Utbildning och forskning

Regeringskansliet

U-länder och utbildning: Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

Statens offentliga utredningar 1963:34. Rapport avgiven av en arbetsgrupp inom beredningen för internationella biståndsfrågor....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Ekonomisk utveckling

Regeringskansliet

Kommersiellt och handelspolitiskt utvecklingsbistånd

Statens offentliga utredningar 1963:37 Rapport utgiven av en arbetsgrupp inom beredningen för internationella biståndsfrågor....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Aspekter på utvecklingsbiståndet

Statens offentliga utredningar 1962:12. Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor....

Styr- och policydokument

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Kungl. Maj:ts proposition nr 100

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenskt utvecklingsbistånd....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Den svenska utvecklingshjälpen - Expertrekrytering och stipendiatmottagning

Statens offentliga utredningar 1961:50. Betänkande avgivet av administrationsutredningen för biståndet till utvecklingsländerna....

Underlag för biståndets styrning och inriktning

Biståndets organisation och styrning

Regeringskansliet

Den svenska utvecklingshjälpens administration

Statens offentliga utredningar 1961:22. Betänkande avgivet av administrationsutredningen för biståndet till utvecklingsländerna....