2022 Hälsa och socialt skydd Övrigt

War Injuries and Non-Communicable Diseases in Palestine: Burden, Incidence, and Management in the Health System

Marwan Mosleh

Icke-smittsamma sjukdomar och krigsskador leder till stor ohälsa globalt, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Denna Development Dissertation Brief beskriver och analyserar belastningen, frekvensen och hanteringen av dessa hälsoproblem i det palestinska sjukvårdssystemet. Författaren drar också slutsatser om nödvändiga åtgärder och insatser för att förbättra vården.