2017

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska bistånds-insatsers hållbarhet?

Expertgruppen för biståndsanalys

Vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets hållbarhet utifrån en analys av Sidas utvärderingar? Det undersöker en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys.

Studien Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska bistånds-insatsers hållbarhet? syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna mening fokuserar på livskraften och livslängden för det som biståndsfinansieringen åstadkommit när finansieringen dras tillbaka.

Den övergripande slutsatsen är att det är svårt att dra några säkra slutsatser: I omkring 40 procent av de 114 Sida-utvärderingar som analyserats i EBA:s rapport bedöms insatsen inte vara hållbar. Lika ofta kommer inte utvärderingarna fram till ett entydigt svar. I 20 procent av fallen bedöms insatsen vara hållbar.


RAPPORTFÖRFATTARE:

Markus Burman är utredningssekreterare på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)