2017 Biståndets utvärdering Utvärdering

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Markus Burman

Denna studie syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna mening fokuserar på livskraften och livslängden för det som biståndsfinansieringen åstadkommit när finansieringen dras tillbaka.

Utvärderingen är baserad på 155 decentraliserade utvärderingar från åren 2012, 2013 och 2014 i Sidas publikationsdatabas är en övergripande slutsats att det är svårt att dra säkra slutsatser om det svenska biståndets hållbarhet.

Rapporten presenterades under seminariet Livslängd och livskraft – vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Slutsatser

  • Rapportens övergripande slutsats är att det är svårt att dra några säkra slutsatser.
  • I omkring 40 procent av de 114 Sidautvärderingar som analyserats i EBAs rapport bedöms insatsen inte vara hållbar. Lika ofta kommer inte utvärderingarna fram till ett entydigt svar.

Rapportförfattare
Markus Burman, EBA