2016 Demokrati, Forskning, Fred, säkerhet, konflikt

Revitalising the policy for global development

Per Molander

Rapporten baseras på en genomgång av relevant forskning om ”vad som driver utveckling” och utmynnar i ett antal policyslutsatser för Politiken för global utveckling (PGU) och svenskt bistånd.

Författare: Per Molander

Rapporten presenterades under följande seminarium.

Här återfinns en artikel på ämnet.