2016 Demokrati, Forskning, Fred, säkerhet, konflikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Rapporten baseras på en genomgång av relevant forskning om ”vad som driver utveckling” och utmynnar i ett antal policyslutsatser för Politiken för global utveckling (PGU) och svenskt bistånd.

Här återfinns en artikel på ämnet.