2022 Biståndets organisation och styrning Analys

A Team Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and Joint Programming

Erik Lundsgaarde

Den här studien utforskar relationen mellan Sverige och EU i utvecklingssamarbetet. Den fokuserar på programmering på partnerlandsnivå, där en majoritet av utvecklingssamarbetet planeras och genomförs. Landnivån är därför en nyckelarena för samordning, samverkan och samarbete mellan EU och medlemsländerna. I studien görs en analys av Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av den höjda ambitionen att prioritera samarbete mellan EU och medlemsländerna.

I rapporten beskriver författaren, Erik Lundsgaarde, svenska insatser för att engagera sig i EU-landsprocesser i fem fallstudieländer: Bangladesh, Colombia, Georgien, Mali och Uganda. Fallen illustrerar att det finns en potential att öka och utveckla samarbetet, att förbättra samordningen och att främja svenska politiska prioriteringar.

Författare
Erik Lundsgaarde, oberoende konsult