2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen ”A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence” vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i mars 2017. ”Moving upstream: Gender norms and emerging sexual experiences in early adolescense” är en sammanfattning av hennes avhandling.

Sammanfattningen presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB) och presenterades kortfattat på följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.