2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Tonåren är en tid av fysiska, kognitiva och sociala förändringar som har särskild betydelse för sexuell utveckling. De normer och beteenden som anammas under dessa år kan medföra livslånga konsekvenser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), men lite är känt om tonåringars attityder och sexuella upplevelser.

Rapporten består av en systematisk genomgång av bevis för faktorer som formar könsattityder bland 10-14-åringar och introducerar ny data om könsattityder samt romantiska och sexuella aktiviteter bland unga tonåringar i slumkvarteren i Nairobi.

Rapporten presenterades under seminariet SRHR.

Resultat i huvudsak 

  • Ojämlika könsattityder är vanligt bland unga tonåringar och konstruktionen av sådana attityder påverkas starkt av familjemedlemmar och jämnåriga, med olika press och efterverkningar för pojkar och flickor.
  • Resultaten avslöjar tre distinkta undergrupper av romantiska och sexuella upplevelser som inte fångas upp genom att enbart titta på förekomsten av enstaka indikatorer, vilket visar på behov av bredare och åldersanpassade åtgärder.
  • Resultaten visar att medan de flesta tonåringarna ännu inte har inlett romantiska och sexuella aktiviteter, är många medvetna om sexuella aktiviteter och har anammat sexuella dubbelmoraler..
  • Resultaten bekräftar behovet tidiga interventioner som främjar sund, sexuell utveckling samt jämställda könsnormer innan ungdomar ägnar sig åt, eller utsätts för, riskfyllda, sexuella praktiker.

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i mars 2017. Moving upstream: Gender norms and emerging sexual experiences in early adolescense är en sammanfattning av hennes avhandling.