2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i mars 2017. Moving upstream: Gender norms and emerging sexual experiences in early adolescense är en sammanfattning av hennes avhandling.

Sammanfattningen presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB) och presenterades kortfattat under seminariet DDB-seminarium SRHR.