2023 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Violent Natural Resource Conflicts: Definitions, Frameworks, and Modelling Towards Prevention

Marie Schellens

Vilka mekanismer har betydelse när konflikter om naturresurser blir våldsamma? Det är en av frågorna som denna Development Dissertation Brief (DDB) försöker besvara. Att stärka staters och institutioners förvaltning av naturresurser kan bryta negativa cirklar av konflikt, och bidra till fredliga lösningar.