2018 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Closing the Quality Gap – Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement Strategies for Maternal and Newborn Care in Sub Saharan Africa, Focusing on Tanzania

Ulrika Baker

Mödra- och neonatal dödlighet är fortfarande hög i Afrika söder om Sahara. Trots högre tillgång till vård har förbättringar för mödrar och nyfödda inte realiserats, vilket innebär att det finns ett kvalitetsgap. Denna avhandling bidrar till att skapa förståelse för dess bakomliggande orsakar, utveckla och applicera metoder för att mäta dess karaktärsdrag samt utvärdera kvalitetsstrategier.

Rapporten presenterades under seminariet Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights.

Rekommendationer

  • Stöd förstärkning och användning av hälsoinformation för att spegla vårdens kvalitet och för att möjliggöra identifiering av flaskhalsar.
  • Motverka oförutsägbarhet inom hälsosystem och främja program som stöttas på ett tillförlitligt sätt och upprätthållas över tid.
  • Stöd länder att uppnå bättre samordning av program som implementeras av externa partners, särskilt på distriktsnivå.
  • Stöd kontextuellt lämpliga förbättringsstrategier genom att prioritera vårdpersonals behov av stöd i sin vardagliga praktik.

Ulrika Baker är läkare med bakgrund inom folkhälsa och allmänmedicin. Hon har bott och arbetat i flera år i Afrika söder om Sahara, bland annat i Tanzania, Uganda, Eritrea och Malawi där hon har varit baserad sedan 2016. Hennes forskningsintressen inkluderar implementering av hälsotjänster och vårdkvalitet i miljöer med få resurser, särskilt för mödrar, nyfödda och ungdomar. Denna rapport är en sammanfattning av Ulrikas doktorsavhandling, som hon disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet i april 2017.