2015 Demokrati och mänskliga rättigheter Övrigt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Det saknas försök att analytiskt skilja mellan olika typer av deltagande. För närvarande används den breda termen public participation och kopplingen mellan deltagande konstitutionsbyggande processer och demokrati är outforskad.

För att förstå om allmänhetens deltagande i konstitutionsbyggande efter krig, institutionell kris eller vid övergång från auktoritärt styre, leder till demokrati jämförs 20 fall av deltagande konstitutionsbyggande processer för att i) illustrera hur deltagandet har varierat mellan fallen, och för att förstå ii) om mer omfattande former av deltagande har lett till högre demokratisk nivå.

Rapporten presenterades under seminariet Conflict, sexual violence and statebuilding in Sweden´s development cooperation.

Resultat i huvudsak

  • Deltagande, med eller utan inflytande, ger samma resultat: demokratisk förbättring.
  • Allmänhetens deltagande i konstitutionsbyggandet, även när det utövas på samma sätt i olika fall, kan få diametralt olika utfall: demokratisk förbättring såväl som demokratiskt förfall.

Abrak Saati är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Hon disputerade med sin avhandling The Participation Myth: outcomes of participatory constitution building processes on democracy vid Umeå universitet i maj, 2015.