2021 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Liberation Conservation: The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in Southeast Myanmar

Tomas Cole

I sydöstra Myanmar har en utdragen, väpnad konflikt pågått i över 70 år. Denna avhandling skildrar ursprungsbefolkningens och miljöaktivisters kamp för att förvandla ett krigshärjat område till en skyddad zon som drivs av ursprungsbefolkningen, Salween Peace Park.

Rapporten presenterades under seminariet Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships.

Se seminariet i efterhand.


Huvudsakliga resultat:

  • Området kan förstås som existerande autonoma platser men denna autonomi grundar sig i djupa, ömsesidiga beroenden.
  • Mänsklig suveränitet och politik i stort handlar huvudsakligen om asymmetriska förhandlingar med jordens spektrala ägare och om att manövrera in i mer ”önskvärda former” av beroende.

Rekommendationer:

  • Frigivningen av Aung San Suu Kyi och andra politiska fångar och en därmed en återgång till det ”normala” kommer inte att förbättra den växande risken för återgång till inbördeskrig.
  • Beslutsfattare bör driva på en översyn av 2008 års konstitution, liberala marklagar samt investeringslagar som fundamentalt för framtida fredsprocesser.
  • Sverige uppmuntras att införa riktade sanktioner mot Myanmars militär och det är viktigt att de diplomatiska handlingarna inte slutar här utan kombineras med stöd till det civila samhället, särskilt i gränsområdena såsom genom Burma Relief.

Rapportförfattare:
Tomas Cole är forskare vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade med sin avhandling Possessed Earth: Ownership and Power in the Salween Peace Park of Southeast Myanmar i december 2020. Han intresserar sig för ursprungsbefolkningars rörelser och suveränitet, relationer mellan människa och miljö samt studier om funktionshinder.