2016 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Övrigt

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Kan bistånd locka privata investeringar? Denna studie applicerar en instrumentell variabelstrategi utvecklad av Galiani et al. (2014) för att undersöka data från 35 stycken länder som blev medelinkomstland mellan 1987-2003, i ett försök att fånga upp kausaleffekten av biståndet på utländska direktinvesteringar.

Huvudsakliga slutsatser

  • Resultatet bekräftar att bistånd fungerar som ett komplement till utländska direktinvesteringar.
  • En procent mer bistånd leder i genomsnitt till 0,5 procent fler utländska direktinvesteringar tre år senare.
  • Bistånd uppmuntrar utländska direktinvesteringar i länder som är mindre engagerade i internationell handel samt i tider av politisk och ekonomisk kris.
  • Resultaten tyder på att stöd kan katalysera nya privata investeringar, vilket i sin tur bidrar till tillväxt.

Rapportförfattare
Ulrika Ahrsjö, Masterstudent, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet