2022 Demokrati och mänskliga rättigheter Övrigt

National Human Rights Institutions in Africa: Design and Effectiveness

Karin Sundström

Nationella institutioner för mänskliga rättigheter är viktiga för att upprätthålla mänskliga rättigheter men kan i vissa fall ges auktoritet och oberoende och i andra fall begränsas av sina regeringar. Denna Development Dissertation Brief använder flera metoder för att studera varför dessa institutioner etableras, hur och varför de förändras samt hur deras utformning påverkar effektiviteten.