2016 Biståndets organisation och styrning Övrigt

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological Perspective

Arvid Erlandsson

Inom områdena experimentell psykologi och beteendeekonomi har hjälpande beslut mestadels undersökts på individnivå men de kan även förekomma på organisationsnivå. Den här avhandlingen undersöker faktorer som påverkar vårt hjälpbeteende eller hjälpande motivation.

Rapporten presenterades under seminariet Drivers for development: advocacy, diversification, donations and endowments.

Resultat i huvudsak
Tre hjälpande effekter förmedlas primärt av tre olika psykologiska mekanismer:

  1. The identifiable victim effect drivs främst av känslomässig reaktion.
  2. The proportion dominance effect drivs i första hand av upplevd nytta.
  3. The in-group effect drivs i första hand av upplevt ansvar.

Arvid Erlandsson är forskare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet samt vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Han disputerade med sin avhandling Underlying psychological mechanisms of helping effects: Examining the when × why of charitable giving vid Lunds universitet i januari, 2015.