2014 Demokrati Översikt

International Party Assistance – What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för detta syfte via svenska partianknutna organisationer (PAO). Andra givare förmedlar också stöd till partisystem och politiska partier. Vad vet vi egentligen om effekterna av denna typ av bistånd?

I denna EBA-rapport av Lars Svåsand, Universitetet i Bergen, redovisas kunskapsläget från forskning och utvärdering. I seminariet presenteras resultaten tillsammans med erfarenheter från aktuella analyser av svenskt, norskt och holländskt bistånd, och en beskrivning av utvecklingen vad gäller politiska partier i nya demokratier.

svåsand