2020 Humanitärt bistånd Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB-rapport utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Resultatet presenterades under webbinariet How to mitigate disasters: reducing risks, estimating needs and ensuring health system resilience.

Resultat i huvudsak

  • Det finns tillgängliga indikatorer som korrelerar med omfattning och svårighetsgraden av behov i komplexa nödsituationer.
  • Modellens applicering är känslig för förändringar över tid och visar variationer i svårighetsgrad mellan olika komplexa nödsituationer.
  • Ingen indikator som vanligtvis används i katastrofindex lyckas förutsäga omfattningen av behov vid jordbävningar.

Se seminariet i efterhand:

Anneli Eriksson disputerade i juni 2020 med avhandlingen Estimating Needs in Disasters. Avhandlingen är resultatet av ett samarbete mellan Centre for International Health, Department of Global Public Health and Primary Care vid Universitetet i Bergen och Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Anneli är även sjuksköterska och har arbetat för Läkare Utan Gränser under många år. Hennes forskning fokuserar på hur man mäter behov vid katastrofer.