2020 Humanitärt bistånd Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer.

Anneli Eriksson disputerade i juni 2020 med avhandlingen ”Estimating Needs in Disasters”. Avhandlingen är resultatet av ett samarbete mellan Centre for International Health, Department of Global Public Health and Primary Care vid Universitetet i Bergen och Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Anneli är även sjuksköterska och har arbetat för Läkare Utan Gränser under många år. Hennes forskning fokuserar på hur man mäter behov vid katastrofer.