2015 Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning Övrigt

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin America

Johan Sandberg

Kontantstöd har uppmärksammats för sin förmåga att både adressera kortsiktig fattigdomsbekämpning och långsiktig fattigdomsminskning. Kapaciteten gällande långsiktig fattigdomsminskning är dock insvept i teoretiska antaganden och ’tagna för givet’ förväntningar. Denna avhandling undersöker därför bevis och antaganden samt spridningen av kontantstöd-initiativ i Latinamerika. Rapportens översikten innefattar aktiva kontantstödprogram i Latinamerika och därefter summeras resultaten från en systematisk genomgång av befintlig litteratur.

Rapporten presenterades under seminariet Svenska biståndsformer.

Resultat i huvudsak

  • Utifrån befintliga utvärderingar av kontantstödprogrammens påverkan är långsiktig påverkan eller sannolikheten för antagen påverkan fortfarande okänd.
  • Bevis på kortsiktiga effekter i lokal kontext saknar extern validitet. Experimentella eller kvasi-experimentella utvärderingar uppskattar genomsnittliga effekter men utgör inte information av intresse för beslutsfattare.
  • Utvärderingarnas huvudsakliga instrument för datainsamling är hushållsenkäter men dessa saknar frågor om kontantstöd. Detta gör det svårt att urskilja effekterna av kontantstöd från andra reformer.

Rapportförfattare
Johan Sandberg