2021 Demokrati och mänskliga rättigheter Kartläggning

Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance

Sead Alihodžić, Therese Pearce Laanela, Antonio Spinelli, Peter Wolf

Se seminariet i efterhand här:

Som del av demokratibiståndet stöder Sverige regelbundet länder när de genomför val till parlament, presidentposter eller lokala församlingar. En internationell kår av valstödsexperter har över årtionden byggt gemensam kunskap och normer för hur val bör utformas och genomföras för att vara så fria och rättvisa som möjligt. Väl tillämpade är sådana principer viktiga för utformande och genomförande av val. En ny EBA-studie har kartlagt dessa principer och systematiskt ställt samman den bredare kunskap som den internationella kåren av valstödsexperter tillägnat sig.

Givet den pågående vågen av autokratisering finns ett omedelbart behov av att uppdatera dessa principer. Påverkan från ny teknologi, pengars roll i politiken, medvetna försök att underminera valprocesser är frågor att hantera. Det behövs forum för kunskapsutbyte och för förnyelse av de internationella principerna för valstöd, hävdar författarna.

Rapporten rekommenderar följande:

  • Återuppliva olika fora för internationellt kunskapsutbyte om valstöd;
  • Investera i regionala organisationer. De är bättre lämpade än andra att stödja fria och rättvisa val i sina medlemsländer;
  • Förnya de internationellt överenskomna principerna, i syfte att hantera aktuella utmaningar kopplade till demokratisk tillbakagång.