2024 Näringsliv

Trade Networks and Social Relationships in Changing Social-Ecological Systems

Blanca González-Mon

Hur klarar handelsnätverk inom jordbruket och fiskeindustrin av omställningar och förändringar för att säkra hållbara livsmedelssystem, givet de kriser som vi står inför idag? Denna avhandling undersöker handelsnätverkens roll som sociala system, och deras kapacitet att reagera på förändringar i olika livsmedelssystem, baserat på fallstudier i Mexiko och Sydafrika.