2018 Jämställdhet, Offentlig förvaltning Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. Rapporten är en systematisk genomgång som undersöker genomförandet av den plan för jämställdhetsintegrering som varit giltig sedan 2016.

Studien är baserad på intervjuer och fokusgrupper med Sidamedarbetare liksom med lokalt anställda och partners. Rapportförfattarna har analyserat nära 150 insatser och gjort fältstudier i Myanmar och Zambia.

Rapporten presenterades under seminariet Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd.

Resultat

  • Rapportförfattarna fann att Sida genomfört de flesta av planens mål men att insatserna vad gäller jämställdhetsintegrering är ojämna och beroende av engagemang och kompetens hos enskilda medarbetare.
  • Frågor om kön och jämställdhet beaktas nästan alltid och andelen stöd till jämställdhetsprojekt har ökat.
  • Den analys som anses vara en förutsättning för effektiv jämställdhetsintegration saknas dock.

Rapportförfattare
Elin Bjarnegård, docent i statskunskap och universitetslektor inom utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Fredrik Uggla, docent i statskunskap, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet