2018 Offentlig förvaltning Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt, utveckling och bistånd. Detta i ett läge när en starkare inhemsk finansiering kommer att krävas i världens låg- och medelinkomstländer får att de hållbara utvecklingsmålen ska kunna uppnås.