2016 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

David Carpenter, Mark McGillivray, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det Svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7 miljarder dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av svenskt stöd bilateralt bistånd under samma period. Sverige är på tredje plats bland Tanzanias givare 1960-2013.

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Tanzania har bidragit till fattigdomsreducering i Tanzania. Utvärderingen omfattar hela utvecklingssamarbetets historia, från 1962 fram till nutid.

Rapporten presenterades i samband med seminariet Sweden’s support for development in Africa.

Rapportförfattare
Mark McGillivray, Professor, Alfred Deakin Institute vid Deakin University in Geelong, Australia.
David Carpenter, Principal Adviser, Research and Evaluation with Adam Smith International Asia Pacific in Sydney, Australia
Oliver Morrissey, Professor, School of Economics at the University of Nottingham in Nottingham, the United Kingdom.
Julie Thaarup, Nordic Consulting Group in Copenhagen, Denmark.