2016 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7 miljarder dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd under samma period. Sverige är på tredje plats bland Tanzanias givare 1960–2013.

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Tanzania har bidragit till fattigdomsminskning i Tanzania. Utvärderingen omfattar hela utvecklingssamarbetets historia, från 1962 till nutid.

Rapporten presenterades under seminariet Sweden’s support for development in Africa.

Rapportförfattare
Mark McGillivray, professor, Alfred Deakin Institute vid Deakin University in Geelong, Australia

David Carpenter, rådgivare, Research and Evaluation with Adam Smith International Asia Pacific in Sydney, Australia

Oliver Morrissey, professor, School of Economics at the University of Nottingham

Julie Thaarup, Nordic Consulting Group in Copenhagen, Denmark