2019 Klimat och miljö Övrigt

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action on Climate Change

Stefan Linde

Genom att kombinera teorier om kollektiv handling och politisk kommunikation försöker avhandlingen förbättra vår förståelse för hur den politiska miljön i ett samhälle kan forma förutsättningarna för allmänhetens deltagande i storskaliga kollektiv handling. Avhandlingen fokuserar på hur kommunikation från politiska partier – både individuellt och sammantaget – påverkar allmänhetens stöd för klimatåtgärder.

Rapporten presenterades under seminariet Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

Resultat i huvudsak

  • Givet den roll politiska partier har när det gäller formandet av politiska attityder är det viktigt att förstå effektiviteten inte bara är ett resultat av ekonomisk rationalitet eller vetenskapliga bevis. Kontexten som politiken ska implementeras måste också beaktas.
  • Partiskhet has i åtanke vid klimatkommunikation. Det är viktigt att förstå att allmänhetens attityd och övertygelse inte enbart handlar om tillgång till information. Brist på oro eller stöd är inte nödvändigtvis av att en individ inte är informerad om konsekvenserna.
  • Ökad polarisering leder till mindre oro över klimatförändringar och lägre stöd. Polarisering ger ökad polarisering mellan partianhängare samt ökad likgiltighet och desillusion bland oberoende väljare.

Stefan Linde är forskare vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet.